Obligatoriske krav:

  1. Kjenne legenden om St. Georg.
  2. Delta i markering av St. Georgs dagen og vite når den er.
  3. Kunne speiderløftet og valgspråket.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Lage pil og bue.
  • Være med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
  • Gjøre en god gjerning.
  • Dramatisere historien om St. Georg.
  • Kjenne speiderloven og være med på samtale om betydningen av denne.
  • Være kreativ og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale, plastelina etc.
  • Delta i leken ridderturnering. (To og to speidere går sammen. Det lages en bane med en midtlinje. En speider er ridder og sitter på ryggen til den andre speideren som er hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre ned fra hesten eller klarer å trekke den andre hesten og ridderen over midtlinjen har vunnet).

Møteforslag til dette merket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Her kan du lese årets St.Georgsdagsbudskap.