Vi ønsker å få med enda flere ledere i speideren. Derfor har vi nå sendt postkort til alle speiderforesatte med barn i alderen seks til tolv år hvor vi inviterer dem til å bli en del av speidergruppa. På kortet er det en kort tekst om speideren og hvilke muligheter de har som voksen, samt en oppfordring til å kontakte speidergruppa for å høre om hvordan de kan bidra. Vi håper at dette gjør det enklere for deg å få flere foreldre til å engasjere seg i gruppen.  Følg gjerne opp postkortet med en invitasjon til foreldremøte eller felles bålmøte etter nyttår. Den beste rekrutteringen er når du spør ansikt til ansikt. Les postkortet her.

Om en eller flere foresatte allerede er engasjerte som leder vil de i stedet få et julekort med en takk for innsatsen. Postkortene går ut til foresatte til de speiderne som er registrert med fullt navn og postadresse i Hypersys. 

Hjelp og støtte

I aktivitetsbanken kan du finne forslag til gode foreldremøter, både inne og ute. Ønsker du flere tips til hvordan du kan rekruttere og ta i mot flere foreldre? Kontakt Magnus på forbundskontoret på magnus@kmspeider.no.

Trykk her for å se foreldremøte - ute

Trykk her for å se foreldremøte - inne