Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen. Vi arrangerer kursholderkurs 24.-26.januar 2020 som vi ønsker at  kursleder eller nestleder for kursene på krets- eller nasjonalt plan skal delta på. Staben får vanligvis dekket utgifter ifm. planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

Dagskurs - Førstehjelp lørdag 27.april

Det skal holdes et dagskurs i Førstehjelp Speider 27.april på forbundskontoret i Oslo. Vi planlegger å holde Dagskurs - Førstehjelp NGF+DHLR ila 2019. 

Anders Christoffersen er en dyktig kursleder som ønsker å utdanne flere instruktører til å holde kurs for KFUK-KFUM-speidernes ledere. Vi har to ulike førstehjelpskurs; Førstehjelp Speider og Førstehjelp NGF+DHLR. Det første kurset tar utgangspunkt i å lære lederne hvordan de skal håndtere vanlige hendelser som kan oppstå på speidermøter, turer og leirer. Det andre kurset fokuserer på grunnleggende førstehjelp og gir to sertifiseringer slik at lederne skal kunne grunnleggende førstehjelp og hjerte- og lungeredning ved bruk av halvautomatisk hjertestarter

Til førstehjelp NGF+DHLR søker vi etter deg som er interessert og motivert i førstehjelp. Du har gjerne erfaring fra tidligere kurs, Røde Kors eller lignende.
Til førstehjelp speider søker vi etter deg som gjerne har en helsefaglig utdanning, studenter innen helse, sanitet nivå 3 eller mye erfaring og kursing innen førstehjelp.

Turledelse Barmark 9.-12.mai, Romeriksåsen

Dette kurset skal sette ledere i stand til å lede en gruppe speidere på en overnattingstur vår, sommer og høst. Deltakerne får:

  • Konkrete arbeidsverktøy for å gjennomføre turer på barmark som involverer speiderne og gir speiderne læring, utvikling og glede.

  • Personlige læringsopplevelser som gjør at de husker og tar i bruk kunnskapen

  • Opplevelser og erfaringer på tur som kan fremme turglede.

Temaer på kurset er turledelse, erfaringsbasert læring (learning by doing), planlegging, orientering, vandre- og gåteknikker, leirområde, bål, naturkjennskap, sikkerhet og kristen fostring. 

Dette er et kurs som arrangeres annethvert år. For å være kursleder eller instruktør på dette kurset bør du ha god erfaring med å planlegge og gjennomføre en lengre tur med en gruppe speidere, rovere eller ledere. Du bør også ha god kjennskap til alle temaene som inngår i kurset. Vi har kursleder og en instruktør, men søkere flere instruktører. 

Norsk Roland 133, 22.-29.juni, Horve 2 og Norsk Roland 134, 3.-10.aug, Nordtangen 

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program, sommeren 2019 skal det arrangeres for 133. og 134. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer, og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling i april eller mai som det forventes rolandstabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring som veiledere fra PF-kurs eller liknende relevant. Vi har kursledere, og trenger opptil åtte instruktører per kurs. Staben til 134 er fulltallig, men vi søker instruktører til 133. 

Veilederkurs, 29.nov-1.des 2019, Nordtangen
Dette kurset skal gjøre rovere i stand til å være gode veiledere på patruljeførerkurs i kretsene, samtidig som det skal være en hyggelig sosial opplevelse. Kurset berøre følgende temaer: rollebevissthet, grenseoverskridende atferd, veiledning som læringsverktøy, gruppedynamikk, kommunikasjon og retorikk. I tillegg brukes kursmanualene til PF-kursene aktivt som eksempel på aktiviteter og caser. Du bør ha erfaring med veiledning, PF-kurs og stor interesse for temaene på kurset for å være kursleder eller instruktør på dette kurset. Vi søker én kursleder og opptil fire instruktører. 
 

Ta kontakt

Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Elise Irene Kjelling om du har noen spørsmål. 

Kursholdernettverket

Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget.