Hos oss skal barn, ungdom og voksne få vokse som mennesker, kristne og aktive samfunnsborgere. Som bevegelse tar vi på dypt alvor at det å vokse også krever kunnskap, støtte og oppmuntring. Vi tror at den gode læring alltid skjer tett på praksis og at vi vokser med erfaringene.

Formål

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. (Fra Grunnreglene §2)

Gjennom vår tilknytning til både den internasjonale speiderbevegelsen WAGGGS og WOSM (World Association of Girl Guides and Girl Scouts og World Organization of the Scout Movement), YMCA- og YWCA-bevegelsen (Young Men's Christian Association og Young Women's Christian Association) har vi en dobbel tilhørighet til bevegelser som ønsker å utvikle unge mennesker og forandre verden gjennom unge menneskers engasjement. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Det gjenspeiles i verdiene våre.

Verdier

Kristen tro

Med vårt kristne menneskesyn legger vi til rette for at speiderne skal få utforske og utvikle sin tro. Vi er et sted der barn og unge kan komme med tro og tvil, stille spørsmål, undre seg og lære mer om hva det vil si å være kristen. Speiderne skal få utvikle seg som hele mennesker, med ånd, sjel og kropp. 

Fellesskap

Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap i små patruljer, i gruppen og på leir sammen med andre. Speiding finnes over hele verden og vi er med i fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Speiderloven, speiderløftet og speiderdrakten viser at vi er speidere og gir oss en felles identitet.  

Friluftsliv

Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Vi er mye ute, og i friluftslivet mestrer vi nye utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter blir vi kjent med, tar vare på og setter pris på naturen. I friluftslivet opplever vi glede, avkobling og fellesskap.

Personlig utvikling

Speidere opplever mestring ved å utfordres til å gjøre nye ting. Vi hjelper den enkelte speider til å være aktivt involvert i egen utvikling. Speiderne får gradvis større ansvar og oppgaver, noe som utvikler den enkelte i trygge rammer.

Samfunnsengasjement

Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har for andre enn oss selv.