Tilbud om ledertrening

Hovedformålet med ledertreningen i KFUK-KFUM-speiderne er å gi forbundets tillitsvalgte og frivillige ledere de kunnskaper, ferdigheter og holdninger de trenger for å arbeide for forbundets formål og gjennomføre speiderprogrammet. I KFUK-KFUM-speiderne kan man bli leder fra man er 17 år. 

Ledere i KFUK-KFUM-speiderne tilbys kurs for øke kompetanse, få faglig påfyll og inspirasjon.

Kursmeny

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer. Kursmenyen er levende, så nye kurs kan komme til og andre fjernes. Det betyr at dersom det er emner du og dine medledere savner, så kan du kontakte forbundskontoret gjennom skjemaet nederst på siden, og så kan vi se om vi kan lage et kurs.

Grupper, sammenslutning av grupper og kretser kan bestille kurs som avholdes lokalt hos dere. Dere må da skaffe egnet sted og garantere for minimum 8-10 deltakere. Detaljene blir dere enige om med ledertreningsansvarlig på kontoret og kursholderen. En hovedregel er at de som bestiller kurset er ansvarlig for påmeldinger, ordner en hjemmeleder, økonomien og må dekke kursleder sine utgifter knyttet til reise og overnatting. I tillegg til dette må ledige plasser på kurset åpnes opp for ledere andre grupper og kretser. Bruk dette skjemaet for å bestille kurs. 

Kursmenyen er delt inn i fem kategorier: Ledelse, Program, Friluftsliv, Driftskurs og Kurs om kurs. Du kan trykke på lenkene for å lese mer om hver kurskategori.

  • Ledelseskursene er dagskurs som inneholder temaer som skal gi deg kunnskap som er nyttig for deg som er leder. Vi vil kontinuerlig tilby nye dagskurs basert på tilbakemelding fra kretser og grupper.
  • Programkurs inneholder introkurs for nye ledere, innføring i speiderprogram og speiderprogram i praksis. Speiderprogram i praksis er et kurs kretsene skal tilby sine ledere. Dette er kurs som foregår over en helg, men som også kan deles opp i kveldskurs. På dette kurset gjennomgår man speidermetoden og tre til fire konkrete merker. Tanken er at du som leder skal ha konkrete ideer, tips og ferdigheter som du kan ta med seg hjem til egen gruppe.
  • Kursene om friluftsliv skiller seg ut fordi de innebærer minst tre overnattinger og man er ute hele tiden. Kursene kjennetegnes med få deltakere og at hver deltaker kan gjennomføre sine egne mål i løpet av kurset. Turledelseskursene tar for seg helt konkret rollen som turleder.
  • Kategorien driftskurs tar for seg temaer som for eksempel medlemssystemet, nettsider, vekst og rekruttering. 
  • Kurs om kurs er kurs som handler om å holde kurs. Eksempler er veilederkurs for rovere og kursholderkurs (bygger på tidligere trenerkurs).

Alle kurs som er bestilt av andre eller arrangeres nasjonalt finner du i arrangementsoversikten.

Kursholdere

De som blir spurt og påtar seg å holde kurs for organisasjonen skal oppleve at det er tydelig hvilke forventninger som stilles til dem, og at de blir tatt godt vare på. Det skrives kursholderavtaler med et utvalg kursholdere. I tillegg til at det er en mulighet for å delta i et hyggelig sosialt fellesskap og å jobbe for forbundets verdier og formål, bidrar ordningen med kursholderavtaler til å motivere kursholdere gjennom spennende opplevelser, personlig utvikling og læring, dokumentasjon av den enkeltes kompetanse og erfaring og tydelige og avklarte forventninger. De skaper også en forutsigbarhet for både forbundet og den enkelte. I august hvert år blir det søkt etter stab for påfølgende års forbundskurs. 

Har du lyst til å engasjere deg på nasjonalt nivå? Her kan du finne ledige verv i organisasjonen