Ønsker du eldre protokoller enn 2018 kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no

Møteplan, styreinnstruks og konstituering

Se mandater, retningslinjer, rutiner og policyer nederst på siden.
 

Landsstyreprotokoller 2024

Landsstyreprotokoller 2023

Landsstyreprotokoller 2022

Landsstyreprotokoller 2021

Landsstyreprotokoller 2020

Landsstyreprotokoller 2019

Landsstyreprotkoller 2018

Mandater

Retningslinjer, rutiner og policyer