Førstehjelp NGF+DHLR

 • Førstehjelp
 • Caser: Øve på å gjøre det man lærer på kurset

Dette kurset er egentlig to kurs slått sammen til ett: Det ene er Norsk Grunnkurs i Førstehjelp laget av Norsk Førstehjelpsråd. Det andre kurset er om hjerte-lunge-redning med bruk av halvautomatisk hjertestarter som er laget av Norsk Resuscitasjonsråd. På dette kurset er det mange caseoppgaver og action. Du vil få tilsendt heftene «Norsk Grunnkurs Førstehjelp» og «DHLR» før kurset, og det er en e-læringsmodul du må ha gjennomført før selve kursdagen. Vanligvis er det 8 til 26 deltakere.

 

Førstehjelp speider

 • Førstehjelp
 • Relevante førstehjelpssituasjoner i speideren

Dette er et førstehjelpskurs spesielt tilpasset situasjoner vi kan komme borti som speidere. Det er en fordel å ha tatt «Dagskurs førstehjelp NGF+DHLR» før du tar dette kurset, men det er ikke noe krav. Målet med kurset er at du skal få den førstehjelpskunnskapen du trenger for å forebygge og håndtere mer eller mindre vanlige hendelser. Vanligvis er det 8 til 26 deltakere.

 

Andakt

 • Kristen tro
 • Lære bort/veilede

Kurset tar for seg hvordan du finner, lager og holder en andakt. Du får konkrete tips til hvordan du kan hjelpe vandrere og rovere med å holde andakt, og hvor du finner gode andakter i bøker og på nettsider. Kurset tar også for seg hvordan man skaper rom og lyst til forkynnelse i gruppen og et kristent fellesskap. Du får tips til hvordan du forholder deg til speidere eller foreldre som tar tydelig avstand til kristen tro og forkynnelse. Kurset er også en fin anledning til å dele erfaringer. Vanligvis er det 4 til 26 deltakere.

 

Barn med spesielle behov

 • Tilrettelegging
 • Inkludering
 • Mestring for alle
 • Spesielle behov

Kurset vil gi innsikt i ulike spesielle behov barn kan ha og hvordan man kan få speidergruppen til å bli et sted hvor barn med spesielle behov kan oppleve mestring og tilhørighet, og lære gjennom opplevelser. Kurset har fokus på konkrete tips til hvordan man kan jobbe med dette i speiderarbeidet. En del av kurset er også nyttig for ledelse av barn uten spesielle behov. Vanligvis er det 8 til 26 deltakere.

 

Sikkerhet og beredskap

 • Lage trygge aktiviteter
 • Trygge rammer for lek og moro
 • Risikovurdering
 • Ulykkeshåndtering
 • Bevissthet rundt hvordan vi driver speiderarbeid

Dette kurset handler om det moralske og lovmessige ansvaret vi har som speiderledere. Du lærer om risikovurderinger av aktiviteter, turer og leirer. Du lærer å tenke på sikkerhet og lage trygge rammer som gir rom for lek og moro for speiderne. Kurset tar også for seg hva du gjør når ulykken er ute og mediehåndtering ved uønskede hendelser. Vanligvis er det 8 til 26 deltakere.

 

Lederstien

 • Ledelse av ledere og frivillige
 • Skape en god dialog og et godt ledermiljø
 • Oppfølging av ledere

Ønsker du påfyll om hvordan du kan være en god leder og hvordan dere kan bruke Lederstien i speiderarbeidet? Dette kurset tar for seg Lederstien og hvordan den kan brukes. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

 

Lek og leirbål

 • Hvordan finne gode leker og sketsjer
 • Hvordan bygge opp et program til leirbål
 • Hvordan lære bort sanger, leker og sketsjer
 • Erfaringsdeling og lek
 • Trygge og inkluderende leker
 • Lek som en del av speidermetoden for å drive speiderarbeid

Rundt våre leirbål skal det være plass til alle. Bli med på kurs for å lære om viktigheten av lek, det sosiale fellesskapet og leirbål.

 

Trekløver/Gilwell

 • Personlig utvikling
 • Utvikle seg som leder
 • Konsept fra Baden-Powell

Dette er et kurs vi ikke arrangerer selv, men vi kommer til å legge ut informasjon om kurs som arrangeres av våre Nordiske venner og Norges Speiderforbund. Kurset egner seg for dem om har vært leder en stund og ønsker personlig utvikling. Kurset tar forskjellig form hos forskjellige speiderorganisasjoner, men selve konseptet stammer fra Baden-Powell selv.

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurs til dere.