Dagskurs førstehjelp NGF+DHLR

Dette kurset egentlig to kurs slått sammen til ett: Det ene er Norsk Grunnkurs i Førstehjelp laget av Norsk Førstehjelpsråd. Det andre kurset er om hjerte-lunge-redning med bruk av halvautomatisk hjertestarter som er laget av Norsk Resuscitasjonsråd. På dette kurset er det mange caseoppgaver og action. Du vil få tilsendt heftene «Norsk Grunnkurs Førstehjelp» og «DHLR» før kurset, og det er en e-læringsmodul du må ha gjennomført før selve kursdagen. 8 til 26 deltakere.

Dagskurs førstehjelp speider

Det er en fordel å ha tatt «Dagskurs førstehjelp NGF+DHLR» før du tar dette kurset, men det er ikke noe krav. Målet med kurset er at du skal få den førstehjelpskunnskapen du trenger for å forebygge og håndtere mer eller mindre vanlige hendelser. 8 til 26 deltakere.

Dagskurs andakt

Kurset tar for seg hvordan du finner, lager og holder en andakt. Du får konkrete tips til hvordan du kan hjelpe vandrere og rovere med å holde andakt, og hvor du finner gode andakter i bøker og på nettsider. Kurset tar også for seg hvordan man skaper rom og lyst til forkynnelse i gruppen og et kristent fellesskap. Du får tips til hvordan du forholder deg til speidere eller foreldre som tar tydelig avstand til kristen tro og forkynnelse. Kurset er også en fin anledning til å dele erfaringer. 4 til 26 deltakere.

Dagskurs barn med spesielle behov

Kurset vil gi innsikt i ulike spesielle behov og hvordan man kan få speidergruppen til å bli et sted hvor barn med spesielle behov kan oppleve læring, mestring og tilhørighet. 8 til 26 deltakere.

Dagskurs sikkerhet og beredskap

Dette kurset handler om det moralske og lovmessige ansvaret vi har som speiderledere. Du lærer om risikovurderinger av aktiviteter, turer og leire. Du lærer å tenke på sikkerhet og lage trygge rammer som gir rom for lek og moro for speiderne. Kurset tar også for seg hva du gjør når ulykken er ute og mediehåndtering ved uønskede hendelser. 8 til 26 deltakere.

Ledelse av frivillige

Ønsker du påfyll om hvordan være en god leder og få tips til verktøy for ledelse av frivillige? Dette kurset kan også tilpasses med andre temaer dere ønsker spesiell opplæring i. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør. 

Trekløver/Gilwell

Dette er et kurs vi ikke arrangerer selv, men vi kommer til å legge ut informasjon om kurs som arrangeres av våre Nordiske venner og Norges Speiderforbund. Kurset egner seg for dem om har vært leder en stund og ønsker personlig utvikling. Kurset tar forskjellig form hos forskjellige speiderorganisasjoner, men selve konseptet stammer fra Baden-Powell selv.

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurs til dere.