Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen.

Staben får vanligvis dekket utgifter i forbindelse med planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

2021

Norsk Roland 136, 19.-26. juni 2021, Horve 2, Sandnes
Norsk Roland 137, 2.-9. oktober 2021, Nordtangen
Norsk Roland 138, 9.-16. oktober 2021, sted kommer!

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program. Vi arrangerer tre kurs i 2021, én i sommerferien, og to i høstferiene, for 136., 137., og 138. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer, og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling på sommeren og på høsten som det forventes at stabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør også ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring fra veiledere fra PF-kurs eller annet som er relevant. Vi trenger én kursleder og opptil åtte instruktører per kurs. Kursleder for Norsk Roland 136 er Harald Undheim.

Pefftival 112, 10. - 12. september 2021, Nordtangen
Pefftival er en speiderfestival for vandrere som går på ungdomsskolen. På Pefftival 112 møter deltakerne speidere fra hele landet og får delta på spennende aktiviteter og økter i beredskap og sikkerhet. Det blir også en stor konsert i tillegg. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet sammen med prosjektledelsen, og må være med på selve gjennomføringen. Oppgaver innebærer alt fra matlaging, sanitet, vakthold, og organisering av øktene - altså noe for enhver! Vi søker rundt 40 personer på 16 år og eldre til staben. I tillegg søker vi også én arrangementsansvarlig og én stabsansvarlig, mer om disse stillingene finner du her.

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Madeleine Ulstein om du har noen spørsmål om vandrerkursene og Renate Moen om du har spørsmål om lederkurs. 

Kursholdernettverket
Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget. 

Smittevern
Vi følger til en hver tid nasjonale og regionale retningslinjer. Vi vil oppdatere dette arrangementet fortløpende hvis det skjer endringer grunnet koronasituasjonen. 

På grunn av koronasituasjonen håper vi at så mange som mulig vil melde interesse for å være med som frivillig, gjerne også som reserve-stab dersom noen i staben blir syke. 

Vi vil sørge for god håndhygiene og ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig på alle arrangementer. Deltakerne vil deles inn i mindre grupper eller ha faste plasser der det er mulig. Felles utstyr og overflater vil sprites jevnlig. Deltakere som er i karantene, er syke, eller har vært i “røde områder” de siste 14 dagene kan ikke komme på arrangementet. Blir noen syke underveis på arrangementet vil de sendes hjem etter avtale med foresatte.

Les mer om hvordan vi håndterer koronasituasjonen i vår smitteveileder her. Spørsmål om smittevern kan sendes til post@kmspeider.no.