Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen.

Staben får vanligvis dekket utgifter i forbindelse med planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

2020

Norsk Roland 135, 26. september.-3. oktober, Nordtangen 
Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program, og høstferien 2020 skal det arrangeres for 135. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer, og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. 

Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling i april eller mai som det forventes rolandstabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring som veiledere fra PF-kurs eller liknende relevant. Vi trenger opptil åtte instruktører. Kursleder for Norsk Roland 136 er Birger Langebro.

Siden Norsk Roland-kurset i juni er avlyst blir dette kurset nr. 135 i rekken av Norsk Roland-kurs.

2021

Eventyr Utland London, 25.februar - 2. mars 2021, London 
Vi søker tre ledere som ønsker å ta med seg engasjerte gutter og jenter til London. Vi skal dra på det internasjonale speidersenteret Pax Lodge hvor vi vil møte speidere fra hele verden, være med på et lokalt speidermøte, dra på musikal, fotballkamp, marked og oppleve mye annet av det London har å by på. All overnatting vil skje på KFUK-hjemmet. For å være leder på denne turen bør du ha dratt på utenlandstur med speidere i denne alderen tidligere og gjerne kjenner til London fra før. Stabspris på denne turen er 1 500 kr som inkluderer reise og opphold.  

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Madeleine Ulstein om du har noen spørsmål om vandrerkursene og Elise Irene Kjelling om du har spørsmål om lederkurs. 

Kursholdernettverket
Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget.