Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen. Vi arrangerer kursholderkurs 24.-26.januar 2020 som vi ønsker at  kursleder eller nestleder for kursene på krets- eller nasjonalt plan skal delta på. Staben får vanligvis dekket utgifter i forbindelse med planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

2019

Klimahelg, 8.-10.november 2019, Strandheim leirsted i Røyken
Vi søker klimainteresserte til å være med i staben til klimahelg!
På klimahelga skal deltakerne lære om klima og miljø, FNs bærekraftsmål, plogge, lage bivokspapir, diskutere klimaspørsmål og lære hvordan vi kan leve mer klimavennlig. Dette er en flott måte å få erfaring i å organisere nasjonalt speiderarrangement, samtidig som man kan få deltatt på aktiviteter om klima, og møte andre klimaengasjerte speidere fra hele landet. Staben bør være 16 år og eldre, men trenger ikke ha tidligere erfaring som stab. Vi søker én kursleder og opptil 10 i staben. Frivillige får alle utgifter for reise, mat, og opphold dekket. 

Veilederkurs, 29.nov-1.des 2019, Nordtangen
Dette kurset skal gjøre rovere i stand til å være gode veiledere på patruljeførerkurs i kretsene, samtidig som det skal være en hyggelig sosial opplevelse. Kurset berøre følgende temaer: rollebevissthet, grenseoverskridende atferd, veiledning som læringsverktøy, gruppedynamikk, kommunikasjon og retorikk. I tillegg brukes kursmanualene til PF-kursene aktivt som eksempel på aktiviteter og caser. Du bør ha erfaring med veiledning, PF-kurs og stor interesse for temaene på kurset for å være kursleder eller instruktør på dette kurset. Vi søker én kursleder og opptil fire instruktører. 

2020

Kursholdertur, 31.januar - 02. februar, Finse
Mer informasjon kommer.

Eventyr Utland Kandersteg 20.-25.februar 2020, Sveits
Vi søker fire ledere som er 20 år eller eldre som ønsker å ta med seg engasjerte gutter og jenter til Kandersteg i Sveits!
Vi skal dra på det internasjonale speidersenteret hvor vi vil møte speidere fra hele verden. Andre aktiviteter er skiturer, kjelketurer og grottevandring. All overnatting vil skje på Kandersteg. For å være leder på denne turen bør du ha dratt på utenlandstur med speidere i denne alderen tidligere. Stabspris på denne turen er 1 700 kr som inkluderer alle reiseutgifter, mat og opphold. 

Ungdomsting 8.-10.mars, Nordtangen
Dette kurset samler patruljeførere fra hele Norge. Kurset trenger stab som er opptatt av demokratiopplæring, vet litt om forretningsorden, opptatt av det som skjer i organisasjonen vår, nettverksbygging, dikutere saker som skal til landsting og å inspirere patruljeførerne til videre arbeid. Vi trenger én kursleder og flere stabsmedlemmer, både til å lede program men også mer praktiske oppgaver som matlaging. 

Vinter-Roland 3.-8.april, Utsikten Odda
Er et patruljeførerkurs med fokus på vinterfriluftsliv/speiding. På dette kurset bør du være over 18 år for å være med som stab. Vi søker kursleder og trenger opptil sju stabsmedlemmer. Som stabsmedlem kan du få ansvar for økter innen bekledning, proviant, overnattingsformer, utstyr, skred, orientering, kokeapparat og skismøring. Så det er viktig at du har noe kompetanse på friluftsliv i vinterfjellet. Det trengs også noen til å ha ansvar for innkjøp, matlaging, kveldssamlinger og haiken. 

Ekspedisjon Vinter 4.-8.april, Finse
Dette kurset bygger videre på det deltakeren lærer på Vinter-Roland. Det er et stort fokus på friluftsliv på vinterfjellet og alle bor i telt under hele kurset. Vi trenger en kursleder og tre instruktører. Vi ønsker noen med erfaring innenfor friluftsliv på vinteren og patruljeveiledning samt interesse for temaer som er listet opp under Vinter-Roland.

Turledelse Vinter 4.-8.april, Finse
Dette kurset skal sette ledere i stand til å lede en gruppe speidere på en overnattingstur vinter. Deltakerne får: 

  • Gi ledere konkrete arbeidsverktøy for å gjennomføre turer vinterfjellet på en sikker og trygg måte.
  • Gi ledere personlige læringsopplevelser som gjør at de husker og tar i bruk kunnskapen.
  • Forebygge ulykker og uønskede hendelser.

Temaer på kurset er turledelse, erfaringsbasert læring (learning by doing), planlegging, orientering, skred, overnattingsformer, skileik, sikkerhet og kristen fostring. 

Dette er et kurs som arrangeres annethvert år. For å være kursleder eller instruktør på dette kurset bør du ha god erfaring med å planlegge og gjennomføre en lengre tur på vinterstid med en gruppe speidere, rovere eller ledere eller tilsvarende vinterfriluftskompetanse. Du bør også ha god kjennskap til alle temaene som inngår i kurset.

Kurs i leirtekninkk (KILT) 29.juni.-1.juni, Nordtangen
Dette kurset går over pinsehelga og tar for seg forberedelse til leir. Dette er et populært kurs med mange deltakere som vil lære om leirbygging, hygiene, inspeksjon, matlaging og diverse andre aktiviteter. Kurset trenger én kursleder og opptil sju stabsmedlemmer med varierende leirerfaring og veilederkompetanse.

Norsk Roland 135, 20-27. juni, Horve 2 og Norsk Roland 136, 26.september.-3.oktober, Nordtangen 
Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program, sommeren og høstferien 2020 skal det arrangeres for 135. og 136. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer, og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling i april eller mai som det forventes rolandstabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring som veiledere fra PF-kurs eller liknende relevant. Vi trenger én kursleder og opptil åtte instruktører per kurs. 

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Madeleine Ulstein om du har noen spørsmål. 

Kursholdernettverket
Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget.