Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen.

Staben får vanligvis dekket utgifter i forbindelse med planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

 • Ha politiattest i orden

 • Være god til å lære bort

 • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

 • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

2021

Eventyr Svalbard, 11.-15.mars 2021, Svalbard
Vil du bli med på et fantastisk eventyr på Svalbard hvor det blir mulighet for en helt rå friluftsopplevelse? Vi arrangerer tur for rovere og ledere 18-35 år på Svalbard og søker to-tre i staben som har god erfaring med vinterfriluftsliv. Arrangementsleder er Kenneth Jonassen. Stabsprisen er 3 300 kr og reisen dekkes. 

 • Du må være over 20 år
 • Ha erfaring med vinterfriluftsliv, helst på fjellet
 • Ha førerkort klasse S, A, A1, B eller T
 • Kunnskap om snøskred og ferdsel i skredfarlig terreng vil veie positivt
 • Jegerprøven, erfaring med våpen og våpenkort er positivt. 
   

Patruljeførerting, 12. - 14. mars 2021, Nordtangen 
Dette kurset samler patruljeførere fra hele Norge for å diskutere speiderpolitikk. Kurset trenger en stab som er opptatt av demokraiopplæring, vet litt om forretningsorden, er opptatt av det som skjer i organisasjonen vår, nettverksbygging, diskutere saker som skal til landsting, og å inspirere patruljeførerne til videre arbeid. Vi trenger flere stabsmedlemmer over 17 år, både til å lede program, men også mer praktiske oppgaver som matlaging.

Vinter-Roland, 26. - 31. mars 2021, Utsikten Odda 
Patruljeførerkurs med fokus på vinterfrilusliv/speiding. På dette kurset bør du være over 18 år for å være med som stab. Vi søker én kursleder og trenger opptil sju stabsmedlemmer. Som stabsmedlem kan du få ansvar for økter innen bekledning, proviant, overnattingsformer, utstyr, skred, orientering, kokeapparat og skismøring. Så det er viktig at du har noe kompetanse på friluftsliv i vinterfjellet. Det trengs også noen til å ha ansvar for innkjøp, matlaging, kveldssamlinger og haiken.

Ekspedisjon Vinter, 27. - 31. mars 2021, Haukeliseter
Dette kurset bygger videre på det deltakerene lærer på Vinter-Roland. Det er et stort fokus
på friluftsliv på vinterfjellet og alle bor i telt under hele kurset. Vi trenger én kursleder og tre instruktører. Vi ønsker noen 18 år eller eldre med erfaring innenfor friluftsliv på vinteren og patruljeveiledning, samt interesse for temaer som er listet opp under Vinter-Roland.

KILT, 24. - 31. mai 2021, Nordtangen
Dette kurset går over pinsehelga og tar for seg forberedelse på leir. Dette er et populært kurs med mange deltakere som vil lære om leirbygging, hygiene, inspeksjon, matlaging og diverse andre aktiviteter. Kurset trenger én kursleder og opptil sju stabsmedlemmer med varierende leirerfaring og veilederkompetanse.

Pefftival 112, 10. - 12. september 2021, Nordtangen
Pefftival er en speiderfestival for vandrere som går på ungdomsskolen. På Pefftival 112 møter deltakerne speidere fra hele landet og får delta på spennende aktiviteter og økter i beredskap og sikkerhet. Det blir også en stor konsert i tillegg. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet sammen med prosjektledelsen, og må være med på selve gjennomføringen. Oppgaver innebærer alt fra matlaging, sanitet, vakthold, og organisering av øktene - altså noe for enhver! Vi søker rundt 40 personer på 16 år og eldre til staben. I tillegg søker vi også én arrangementsansvarlig og én stabsansvarlig, mer om disse stillingene finner du her.

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Madeleine Ulstein om du har noen spørsmål om vandrerkursene og Elise Irene Kjelling om du har spørsmål om lederkurs. 

Kursholdernettverket
Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget.