Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen.

Staben får vanligvis dekket utgifter i forbindelse med planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

2022

Eventyr Utland London 24. februar - 1. mars 2022

Vi søker fire ledere som er 20 år eller eldre som ønsker å ta med seg engasjerte gutter og jenter til London! Vi skal besøke det internasjonale speidersenteret Pax Lodge, se en musikal, utforske London sentrum og mye mer! Overnatting skjer på KFUK-hjemmet i London. For å være leder på denne turen er det en fordel å ha deltatt på en utenlandstur med speideren tidligere eller ha god kjennskap til London. Det viktigste er at du ønsker å gjøre en innsats for å skape en fantastisk speider-opplevelse for speiderne i London! Kontaktperson på forbundet vil bistå med alt det administrative på forhånd, så her trengs det ikke mye forarbeid. Stabspris på denne turen er 1 700 kr som inkluderer alle reiseutgifter, mat og opphold.

Ungdomsting 11. - 13. mars 2022, Nordtangen

Vi søker én kursleder og minst 4 stabsmedlemmer til Ungdomsting 2022! Ungdomsting samler patruljeførere fra hele Norge. Kurset trenger en stab som er opptatte av demokrati og vet litt om hvordan man kan påvirke vår organisasjon. Målet med kurset er å inspirere våre speidere til å bli samfunnsengasjerte og ta del i organisasjonsdemokratiet. Å være med i staben på Ungdomsting innebærer flere oppgaver, fra å lede program, holde kursøkter om demokrati og påvirkning, til mer praktiske oppgaver som matlaging. Du behøver ikke ha deltatt på Ungdomsting tidligere for å være med i staben. 

Vinter-Roland 8. - 13. april 2022, Utsikten Odda

Er et patruljeførerkurs med fokus på vinterfriluftsliv/speiding. På dette kurset bør du være over 18 år for være med som stab. Vi søker kursleder og opptil sju stabsmedlemmer. Som stabsmedlem kan du få ansvar for økter innen bekledning, proviant, overnattingsformer, utstyr, skred, orientering, kokeapparat og skismøring. Så det er viktig at du har noe kompetanse på friluftsliv i vinterfjellet. Det trengs også noen til å ha ansvar for innkjøp, matlaging, kveldssamlinger og haiken. Det er en fordel om du har deltatt på, eller vært med som stab på Vinter-Roland tidligere, men det er ikke noe krav. 

Ekspedisjon Vinter 9. - 13. april 2022, Finse

Dette kurset bygger videre på det deltakeren lærer på Vinter-Roland. Det er et stort fokus på friluftsliv i vinterfjellet og alle bor i helt under hele kurset. Vi søker én kursleder og tre instruktører. Vi ønsker noen med erfaring innenfor friluftsliv på vinteren og patruljeveiledning, samt interesse for temaer som er listet opp under Vinter-Roland. Du bør ha deltatt på Vinter-Roland eller Ekspedisjon Vinter tidligere, eller eventuelt lignende kurs i vinterfjellet.

Turledelse Vinter 9. - 13. april 2022

Dette kurset skal sette ledere i stand til å lede en gruppe speidere på en overnattingstur på vinteren. Deltakerne får konkrete arbeidsverktøy for å gjennomføre turer på vinterfjellet, personlige læringsopplevelser, og læring om hvordan å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Temaer på kurset er turledelse, erfaringsbasert læring (learning by doing), planlegging, orientering, skred, overnattingsformer, skileik, sikkerhet, og kristen fostring.

Dette er et kurs som arrangeres annethvert år. For å være kursleder eller instruktør på dette kurset bør du ha god erfaring med å planlegge og gjennomføre en lengre tur på vintertid med en gruppe speidere, rovere eller ledere, eller tilsvarende vinterfriluftskompetanse. Du bør også ha god kjennskap til alle temaene som inngår i kurset.

Kurs i leirteknikk (KILT), 3. - 6. juni 2022, Nordtangen

Dette kurset går over pinsehelga og tar for seg forberedelse til leir. Dette er et populært kurs med mange deltakere som vil lære om leirbygging, hygiene, inspeksjon, matlaging og diverse andre aktiviteter. Kurset trenger én kursleder og opptil sju stabsmedlemmer. For å være med i staben trenger du ikke ha deltatt på eller vært stab på KILT tidligere, men det er en fordel om du har erfaring med leirbygging og veilederkompetanse.

Norsk Roland 137, 25. juni -. 2. juli 2022, Rogaland
Norsk Roland 138, 1. - 8. oktober 2022, Nordtangen

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer, og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling i forkant av kurset. Staben planlegger og utfører kurset sammen, så her blir man godt kjent!

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør også ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring fra veiledere fra PF-kurs eller annet som er relevant. Vi trenger én kursleder og opptil åtte instruktører per kurs.

På Norsk Roland 137 har man mulighet til å dra rett fra Roland-leiren til landsleiren Gnist i Forsand 2022!

Norsk Roland 138 blir kun avholdt dersom kursleder er på plass innen våren 2022. Vi har også mulighet til å arrangere Norsk Roland i den siste høstferien på Nordtangen, dersom en kursholder/stab ønsker å legge kurset til denne høstferien. Gi beskjed tidlig dersom du er interessert i Norsk Roland i høstferien 2022.

Pefftival 9. -11. september 2022, Nordtangen

Har du lyst til å være stab for første gang? Eller har du lyst til å bli kjent med andre fra hele landet? Bli med i Pefftival-staben!

Pefftival er beskrevet som noe av det beste man kan være med på som frivillig. Sammen med en gjeng på ca. 40 stykker jobber man for å skape en fantastisk festival for speiderne i ungdomsskolealder. Du må være født i 2006 eller eldre for å være med i staben. 

På Pefftival kan man få oppgaver innenfor mange forskjellige områder: vakthold, sanitær, HMS, matlaging og servering, registrering, teknisk assistanse, eller å være kursholder. Uansett hva du er interessert i, eller hva du er god på, her kan du prøve deg på mye forskjellig! Staben sover inne på Nordtangen og vil også ha tid til sosialt.

Tema for Pefftivalen kommer. Dersom du ønsker å være med på utforme programmet kan du være med på idémyldingsmøte i mars 2022. Gi beskjed i søknadsskjemaet under dersom du ønsker å være med på dette!

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Madeleine Ulstein om du har noen spørsmål.

Er du kursholder eller ønsker du å lære mer?
Delta på Kursholderkurs 28. - 30. januar 2022!

Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføring av kursene blir bedre. Kurset er også åpent for andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs på sentralt nivå. Det er også mulig å delta på deler av kurset digitalt gratis.
Sted: Oslo
Pris: 1 100 ,- (gratis for sentrale kursholdere)
Påmeldingsfrist: 14. januar

Kursholdernettverket
Vi samler interesserte kursledere og instruktører i kursholdernettverket (Facebook-side) for å gi ny motivasjon, informasjon og kompetanseoverføring for alle forbundets kursholdere. Det er ingen krav til deg for å være med i nettverket annet enn at du har deltatt som stab på et kurs de siste fire årene. Vi tilbyr erfaringsutveksling, faglig påfyll, nettverksbygging og mye sosialt og ønsker de som brenner for kurs og ledertrening i forbundet. Kursholdernettverket drives av frivillige i ledertreningsutvalget.