Bli en miljøsertifisert leir

Grønn leir sertifiseringen er ikke en nasjonal sertifiseringsordning, men vår helt egne sertifiseringsordning av leirer arrangert av KFUK-KFUM-speiderne. Målet med sertifiseringsordningen er å løfte et felles fokus på klima og miljø i vår organisasjon, samt å hjelpe dere som planlegger leirer med å finne gode tiltak dere kan iverksette. 

Under finner dere ressurser som kan benyttes for å lage klima- og miljøtiltak til deres leir.

Les gjennom ressursene og velg hvilke tiltak dere ønsker å iverksette på deres leir. Deretter fyller dere inn skjemaet i bunn av denne siden. 


Hvorfor Grønn leir?

Ved å fullføre miljøsertifiseringen Grønn leir, er dere med å skape engasjement og fokus på klima og miljø. Leirene som blir sertifisert vil motta:

  • Informasjonsskriv angående Grønn leir
  • Materiell til promotering av deres leir: logo, diplom og plakater


Miljøtårn-sertifiseringen

Sammen med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global ble KFUK-KFUM-speiderne i juni 2019 resertifisert som Miljøfyrtårn-organisasjon. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for bedrifter og arrangementer. 

En leir kan også bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne sertifiseringsordningen kan, spesielt for de som arrangerer mindre leirer, oppleves som både omfattende og kostbar. Miljøtårn-sertifiseringen tar for seg tiltak innenfor; arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk.  Dere kan finne mer informasjon på miljofyrtarn.no