Krav til aktivitetsmerket Baden-Powell finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte.

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Utstyr: Bibel, andaktsbok eller utskrift/nett

Herren er vår Gud, 5. Mos 6,4-9.
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 18

AKTIVITET 1 - LÆR OM BADEN-POWELL

Utstyr: Speiderhåndboka, Bilder av BP, tidlig speiding, gamle speiderting, uniformer eller lignende.

Fortelle om Robert Baden –Powell og hvordan speiderbevegelsen ble til. Kan gjøres som en Power-point presentasjon, vise bilder eller gå postløypen. Hvis dere har noen gamle speiderting, en gammel speiderdrakt, gammelt turutstyr, el.l. kan dette tas med.

Lage en liten leirplass med bål slik som leiren på Brown Sea Island. Samlingspunktet blir rundt bålet.(Et lys, en primus eller lignende).

AKTIVITET 2 - SPEIDERLOVEN

Speiderloven leses og man finner en paragraf i loven speiderne dramatiserer. Er man mange, deles gruppen opp og hver gruppe dramatiserer en speiderlovparagraf. De viser det frem på festen til slutt.

AKTIVITET 3 - LEK

Utsyr: 8-10 forskjellige ting og et teppe, ting å lukte på, ting å smake på, ting å føle på

Kims lek. Dette er en lek BP brukte mye og det finnes mange varianter. Vi nevner noen:

Vanlig kims lek: 8-10 forskjellige ting legges på bakken, med et teppe over. Speiderne står rundt. Teppet tas bort, speiderne ser på tingene 1 min, teppet legges over gjenstandene og speiderne skal prøve å huske flest mulig ting.

Hverandre-kim: oppdagerne står i ring og ser på hverandre. De snur seg slik at de ikke ser hverandre og skal si hvem som er på møtet.

Beskrivelses-kim: Oppdagerne ser på hverandre. En oppdager tas ut og de som er igjen skal beskrive den som er tatt ut.

Lukte-kim: Forskjellige ting som lukter, krydder, urter, frukt ol has i bokser/ glass. Man skal ikke kunne se hva som er inni glasset/ boksen. Man skal lukte seg til hva det er.

Smake-kim: Oppdagerne har bind for øynene. Og skal smake på forskjellige ting og finne ut hva det er.

Føle-kim: Noen objekter ligger i en eske, gjerne med en åpning eller siden. Man stikker en hånd inn åpningen og kjenner på det som ligger i esken og skal si hva man tror det er.

AKTIVITET 3 - LEIRBÅL

Utstyr: Det du trenger til bål, varm drikke, det som skal grilles, sangtekster.

Vi samles rundt leirbålet og synger en leirbålssang.
Fremfør dramatiseringen av speiderloven.
Si speiderløftet i kor, gjerne en og en setning. Forklar litt om hva det betyr.

En leder har kokt vann på bålet eller primusen, evt tatt med varmt vann, og alle får en kopp kakao eller solbærtoddy
Grille halve bananer, marsmellows eller grillspidd.
Synge Lord Baden-Powell i England satt (Speidersang nr. 155).
Speiderbønnen leses og man snakker litt om hva speiderbønnen betyr.
Eventuelt utdeling av merket.
Avslutt med speiderbønn og tapto.
 

UTSTYR

 • 8-10 forskjellige ting
 • Teppe til å dekke med
 • Ting å lukte på
 • Ting å smake på
 • Ting å føle på i en tett pose
 • Det du trenger til bål
 • Varm drikke
 • Det som skal grilles
 • Sangtekster.
   

PUNKTER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

 • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Herren er vår Gud (5. Mosebok 6,4-9)
 • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
 • Kjenner en oppdager speiderloven og deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
 • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.