Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Herren er vår Gud (5. Mosebok 6,4-9)
  • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
  • Kjenner en oppdager speiderloven og deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
  • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.

I løpet av møtet tas aktivitetsmerket Baden-Powell.


 

Åpning
Navneopprop, tema for møtet.
Andakt: Herren er vår Gud5. Mos 6,4-9.
Side 18 i Andaktsboka for oppdagere og stifinnere

Utstyr: Bibel, andaktsbok eller utskrift/nett


 

Aktivitet 1
Fortelle om Robert Baden –Powell og hvordan speiderbevegelsen ble til. Kan gjerne gjøres som en Power-point presentasjon, vise bilder eller gå postløypen. Hvis man har noen gamle speiderting, en gammel speiderdrakt, gammelt turutstyr, el.l. kan dette tas med.

Lage en liten leirplass med bål plass ala leiren på Brown Sea Island. Samlingspunktet blir rundt bålet.(et lys, en primus eller lignende)


Utstyr: Speiderhåndboka, Bilder av BP, tidlig speiding, gamle speiderting, uniformer eller lignende.


 

Aktivitet 2
Speiderloven leses og man finner en paragraf i loven speiderne dramatiserer. Er man mange, deles gruppen opp og hver gruppe dramatiserer en speiderlovparagraf. De viser det frem på festen til slutt.

Utstyr: Speiderloven

 


 

Lek
Kims lek. Dette er en lek BP brukte mye.

8-10 forskjellige ting legges på bakken, med et teppe over. Speiderne står rundt. Teppet tas bort, speiderne ser på tingene 1 min, teppet legges over gjenstandene og speiderne skal prøve å huske flest mulig ting.

Hverandre-kim: oppdagerne står i ring og ser på hverandre. De snur seg slik at de ikke ser hverandre og skal si hvem som er på møtet.

Oppdagerne ser på hverandre. En oppdager tas ut og de som er igjen skal beskrive den som er tatt ut.

Lukte Kim: Forskjellige ting som lukter, krydder, urter, frukt ol has i bokser/ glass. Man skal ikke kunne se hva som er inni glasset/ boksen. Man skal lukte seg til hva det er.

Smake kim: Oppdagerne har bind for øynene. Og skal smake på forskjellige ting og finne ut hva det er.

Føle kim: Noen objekter ligger i en eske, gjerne med en åpning eller siden. Man stikker en hånd inn åpningen og kjenner på det som ligger i esken og skal si hva man tror det er.

Utstyr: 8-10  forskjellige ting, teppe


 

Avslutning/Aktivitet 3

Vi samles rundt leirbålet.

Vi feirer "Tenkedagen" 22. Februar som er Robert og Olaves bursdag og alle speiderjenters dag.
Syng bursdagssang for speidern, fremfør dramatiseringen av speiderloven.
Si speiderløftet i kor, gjerne en og en setning. Forklar litt om hva det betyr.

En leder har kokt vann på bålet eller primusen, evt tatt med varmt vann, og alle får en kopp kakao eller solbærtoddy
Grille halve bananer, marsmellows eller grillspidd.

Synge Lord Baden-Powell i England satt (Speidersang nr. 155)

Speiderbønnen leses og man snakker litt om hva speiderbønnen betyr

Evt utdeling av merket

Avslutning med speiderbønnen som synges