Punkter fra speiderstigen som blir tatt i løpet av disse møtene:

  • Kan en vandrer speiderbønnen og «Vår Far» utenat
  • Kan en vandrer slå opp i bibelen
  • Kjenner en vandrer følgende bibelhistorier: Alle som er listet opp med unntak av Bergprekenen

Møte 1:

Åpning: «Fadervår», side 42 i andaktsboka for vandrere

Lær bevegelser til «Fadervår». Du finner et forslag her.

Postløp med historier fra bibelen. Postløpet finner du her.

La patruljene velge en av historiene hver som de skal fremføre på neste møte.
Historiene kan f. eks. dramatiseres, filmes og vises på skjerm, bygges i Lego eller lages i naturmaterialer.

«Fadervår» - stafett. Se her.

Avslutning:
Repeter «Fadervår» med bevegelser
Speiderbønn
Speiderhilsen

Møte 2:

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatorisk krav:

  1. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
  2. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de fire evangelistene.
  3. Kunne slå opp i en Bibel.
     

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Dramatisere, lage film / stopmotion video eller bildeserie som forteller en av lignelsene.

 

Hvis dere velger å lage et påskemåltid tar det et helt møte i tillegg til litt forberedelser, men det er en flott aktivitet – særlig for litt eldre vandrere.

 

Åpning:
«Fadervår» med bevegelser

Aktivitet 1:
Forklare forskjellen på det gamle og det nye testamentet.

En enkel presentasjon finnes her: https://www.slideshare.net/kjetilhope/forholdet-mellom-gt-og-nt

Og en litt mer omfattende her: https://www.slideshare.net/kjetilhope/forholdet-mellom-gt-og-nt

En enkel forklaring:

Bibelen er delt inn i to hoveddeler.

Den første del kalles GT – Det gamle testamentet. Den andre delen kalles NT -Det nye testamentet. Det nye testamentet inneholder fortellinger fra etter Jesus fødsel. Det gamle testamentet handler om skapelsen og tiden før Jesus blir født. Dette er hovedforskjellen mellom de to delene. GT ble skrevet på hebraisk til hebreerne, mens NT ble skrevet ned på gresk til grekerne. enda en god del av det først var overlevert på arameisk, som var Jesus og de første disiplenes dagligspråk. GT har 39 bøker, mens NT er delt inn i 27. Det er stor forskjell i lengden. Hvis du skal slå opp i bibelen og finne startet på NT slår du først opp på midten av boken, så tar du den bakerste delen og slår opp på midten, og dermed er du på starten av NT.


GT ble skrevet ned FØR Jesu fødsel og omhandler Israels historie. Faktisk så lenge som 900 – 400 år før. Denne tidsepoken er underlagt loven. GT deles inn i fire grupper: Mosebøkene, de historiske bøkene, profetbøkene og de poetiske bøkene. NT deles også i fire grupper. Evangeliene, apostlenes gjerninger, alle brevene og til slutt Johannes åpenbaring. Hele bibelen er viktig for de kristne, men mange av dem mener at NT er det viktigste siden den handler om Jesus og hans liv.

For jødene er det GT som er viktigst, de er Guds utvalgte folk og for dem er GT den eneste hellige skrift. Det står sentralt i Det gamle testamentet at jødene er Guds utvalgte folk.

I profetbøkene i GT står det mye om hva som kommer til å skje i fremtiden. Det står blant annet mye om frelseren som skal komme.
 

NT – som mange av dere kanskje kjenner best inneholder historier om Jesu liv og lære, og oppfyllelse av profetiene som ble gitt i GT. Det ble skrevet ned fra ca 50 til ca 100 år etter at Jesus ble født. I NT står det ikke mye om loven, men veldig mye om nåden

Her finner dere en av profetien hvor Gud selv beskriver den nye tid/pakt som skal komme:

Jeremia kapittel 31, vers 31 – 34

Og i Paulus andre brev til Korinterne 3, 5b-6 finner dere noe om den nye pakt:
 

I Paulus brev til Hebreerne, kapittel 9, vers 15 finner dere dette:

 

Aktivitet 2:
Fremføre presentasjonene fra sist.

Aktivitet 3:
Øv på å slå opp i bibelen. Gå inn på bibelen.no. Der kan dere skrive inn nøkkelord fra speiderloven og se om dere kan finne passende bibelvers. Så kan dere øve dere på å slå opp disse stedene i en vanlig bibel. Husk hvordan dere finner starten på NT og lær også sangen om rekkefølgen på bøkene i NT.
Sangen finner dere HER.
Et forslag til bibelvers til speiderloven finnes HER.

Aktivitet 3:
Fortell at evangelium betyr «Godt budskap». Du kan lese om det f.eks i «Store Norske leksikon». https://snl.no/evangelium

Del ut oppgavearket Evangelister, og la patruljene løse det sammen.
Dere trenger ett ark pr 2-3 speidere.
Svararket finner dere HER.

Hvem finner først alle 12 ordene.

 

Avslutning:
Speiderbønnen
Vær beredt – alltid beredt