Emner fra Speidertigen som tas på dette møtet:

 • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. Mosebok 1.1 – 2, 25)
 • Kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt.
 • Har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider og kan kle seg riktig for alle årstider.
 •  Har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand med kniv på tur.
 • Kan en oppdager knivreglene og bruker kniv på en forsvarlig måte.
 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

For å få dette merket skal speiderne:

 1. Være med på fisketur og prøv å fiske fra land, båt eller kano.
 2. Lære deg navn og utseende på fire fisker.

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Lage og prøve ditt eget fiskeredskap.
 • Være med å sløye fisken og prøv å finne ut hva de har spist.
 • Lage en fiskerett på bål.
 • Være med å lage fiskesuppe eller annen mat av fisk.

 


 

Åpning
Navnopprop, tema for dagen, lese bibelfortelling: Skapelsen (1. mosebok 1.1. – 2,25)
Presenter de 4 fiskeslagene de skal lære seg navnet på. 

Utsyr: Navneliste, Bibel evt. barnebibel, bilde av fire fiskeslag

 


 

Aktivitet 1
Lage egen fiskeredskap

La alle speiderne bruke sin egen kniv til å kutte seg en fiskestang. Repeter knivreglene før de får ta opp kniven av slira. For å få kroken litt ut fra land bør stanga være 1,5–2 meter.  Fest noen meter med fiskesnøre ytterst på stanga, med søkke og krok i enden.

Utstyr: Kniv, fiskesnøre, søkke, krok

I stedet for fiskestang kan dere lage fiskeutstyr av en tom blikkboks. Boksen må være åpen i den ene enden. Pass på å bøye ned skarpe kanter med tang. Kutt en stokk/pinne slik at den har samme diameter som boksåpningen. Sett stokken i boksåpningen og fest den med en spiker gjennom boksen og inn i stokken. Stokken er håndtaket til fiskeredskapet. Fest enden av fiskelina på stokken og surr opp noen meter med line rundt boksen. I enden fester du krok og søkke.
Illustrasjon fra Familieturen siden 56

Utstyr: Kniv, fiskesnøre, søkke, krok, blikkboks, trestokk, sag, spiker

 


 

Aktivitet 2
Grave etter mark

Grav etter mark som dere kan bruke som agn.

Utstyr: Spade, glass/bøtte/beger til å oppbevare marken

 


 

Aktivitet 3
Kims lek med fisk og fiskenavn.

For å få fiskemerket skal oppdagerne lære seg «navn og utseende på fire fisker. Velg fiskeslag som er i det vannet dere skal fiske.

Legg bilde av fire fiskeslag foran en gruppe med speidere, oppå/ved hvert bilde legger man en lapp med navnet på fisken. La speiderne se på bilde og navn i 1 minutt. Legg bilde og navn i to forskjellige bunker. Bland bildene og navnelappene, og la speiderne plassere rett navn på rett fisk. 

Utstyr: Bilde av fire ulike fiskeslag f.eks. hentet fra nettet. Nvanelapper til fiskeslagene.

 


 

Aktivitet 4
Fiske

La speiderne få prøve fiskeredskapene sine, med mark på kroken. Når en av speiderne får fangst, så samle de andre så man kan få se på fisken, og prøve å ta på den. Snakk sammen om hvilke fiskeslag det er. 

 


 

Avslutning
Avslutning rundt bålet

Mens speiderne har vært opptatt med fiske er det fint hvis voksen har tent opp et bål, og stekt noen fiskefileter på panne eller i folie på bålet. La speiderne få smake litt fisk. Kan f.eks dele ut en bit stekt fisk pakket inn i en potetlefse til hver speider. Hvis speidere har fått fisk så hjelp dem å filetere og steke fisken.  Repeter de fire fiskeslagene.

Evt utdeling av fiskemerket. Avslutt med speiderbønn

Utstyr: Ved, fyrstikker, papir, stekepanne, smør, fiskefilet, evt. potetlefse, evt. stormkjøkken/primus.