Krav til aktivitetsmerket Klima og miljø finner du her.

ÅPNING

Flaggutrulling, navneopprop, informasjon om dagens møte.

ANDAKT

Gud har skapt alt! Salme 8, 4 - 10

Les teksten for speiderne. Gjerne to ganger sakte, mens du ber stifinnerne høre skikkelig etter. Legg vekt på undringen over alt det flotte han har skapt. Så legger du vekt på at han satte mennesket bare "litt lavere" enn Gud, gjorde mennesket til herre over alt han hadde skapt og la alt under våre føtter. Vi er satt til å forvalte alt, passe på alt. Da må vi lære hvordan vi gjør det. Da må vi lære om klima og miljø og ta riktige valg.

AKTIVITET 1 - KLIMAAVTRYKK

Utstyr: Ark, blyanter, fargestifter

I denne aktiviteten skal dere reflektere over hvilke avtrykk eller spor vi mennesker etterlater oss i naturen og hvordan vi påvirker klimaet. 

Både mennesker og dyr lager spor. På tur i skogen kan vi finne spor fra forskjellige dyr. Kanskje ser vi et avtrykk i snøen som forteller oss at et rådyr har vært på tur? Går vi litt lengre ser vi kanskje at et dyr har bæsjet eller vi finner en kongle som har blitt spist på av et ekorn. 

Vi mennesker lager også spor. Begynn med å lete i området rundt dere. Hvilke spor kan dere se etter mennesker? 

Alle deltakerne får utdelt to ark og noe å skrive med.

 1. Alle skal tegne ett avtrykk av foten sin, og ett avtrykk av hånden sin.
 2. Inne i avtrykkene skal dere deretter skrive eller tegne. 
 3. I fotavtrykket skriver eller tegner dere tingene dere gjør som setter spor i naturen og på klimaet. Foten representerer dermed klimaavtrykket. Eksempler kan være forbruk, transport, mat, energi og avfall.
 4. I håndavtrykket skriver eller tegner dere tingene dere ønsker å gjøre eller gjør for å ta vare på naturen og klimaet. Eksempler kan være kildesortering, bruke sykkel fremfor å kjøre, gjenbruk og sparing av energi.

Når tegningene er ferdige visere dere de frem til hverandre. Hvilke avtrykk har dere? Hvilke tiltak ønsker dere å gjøre for å ta vare på naturen og klimaet? Til slutt setter alle ring rundt minst ett tiltak de ønsker å ha ekstra fokus på. 

AKTIVITET 2 - NATURBINGO

Utstyr: Bingobrett som skrives ut fra nettsiden.

Naturkjennskap er viktig for å bli kjent med naturen. Naturkjennskap er også viktig for ønsket om å verne om naturen vi har rundt oss. La speiderne utforske deres nærområde ved å gjennomføre en naturbingo.

 1. Skriv ut bingobrettene.
 2. La speiderne jobbe én og én eller sammen i grupper.
 3. Definer et område speiderne skal lete i.
 4. Dere kan få bingo ved å finne én rad, én kollonne eller fullføre hele bingobrettet.
 5. Bruk bingobrettene og gjenstandene speiderne finner til å snakke om hva som finnes i området dere leter i, hvilke dyr som bor der og hvordan vi kan bidra til å verne om området.

AKTIVITET 3 - NATURSTI - KILDESORTERING

Utstyr: Utskrift av Naturstien, putt gjerne postene i plastlommer, eller laminer dem så de holder lenge. Ark, blyanter, fasit.

Del stifinnerne i små grupper, utstyr dem med tippeark og blyant og send dem ut på natursti.

AKTIVITET 4 - HVILKE TILTAK KAN SPEIDERNE GJØRE HJEMME

Snakk sammen om hva speiderne kan gjøre hjemme for å ta vare på verden og naturen vår. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Se her for forslag. Det finnes også et kontrollark for søppelsortering, og et ark for registrering av klimatiltak som speiderne kan få med hjem.

AVSLUTNING 

Rull inn flagget. Speiderbønn. Speiderhilsen.

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

UTSTYR

 

Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å sette seg et personlig mål, planlegge hvordan han/hun skal nå målet, og gjennomføre planen.
 • Vet en stifinner hvilke energikilder som er miljøvennlige.
 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.