Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
  • Kan en stifinner båtmannsknopp, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og kunne bruke dem i praksis.
  • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
  • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus lever Matteus 28, 1 . 10.

Krav til aktivitetsmerket Knuter finner du her.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop.

Utstyr: Flagg, speiderloven

AKTIVITET 1 - LÆRE KNUTER

Lær inn og øv på båtmansknopp og flaggstikk.
Noen vil alltid være raskere enn andre. De kan få ekstra utfordringer ved å knyte på ryggen eller i blinde.
To som er raske kan også knyte med en hånd hver.
Når alle er blitt ganske gode er det tid for aktivitet 2

Utstyr: Knutetau og plansjer

AKTIVITET 2 - KNUTESTAFETT

Lagene stiller seg på rekke. Nr 1 løper frem tar to tau og knyter sammen med båtmannsknopp. Løper tilbake, så er det neste mann sin tur. Vedkommende tar et tau og knyter fast i de to som allerede sitter sammen. Slik fortsetter det og det siste tauet knytes fast i det første slik at det dannes en ring. Hvis det ligger like mange tau foran hvert lag spiller det ikke noen rolle om lagene er litt forskjellige, de må uansett løpe og knyte like mange ganger.

Utstyr: Knutetau

AKTIVITET 3 - FLERE KNUTER

Dobbelt halvstikk og tømmerstikk.
En vedkubbe eller stokk til hver speider/gruppe.
Fest den i den ene enden ved hjelp av tømmerstikk. Deretter skal den tjores til et tre med dobbelt halvstikk. Prøv også på dobbelt halvstikk om egen part.

Utstyr: Langt tau

AKTIVITE 4 - LEK MED FART

Velg en bevegelseslek stifinnerne kan, slik at de får herjet litt før dere samler dem til andakt. Du finner mange forslag under kategorien "lek". Dere kan også leke "Knyt knuter sammen".

ANDAKT

Påske del 6 - Jesu oppstandelse, Matteus 28, 1-10
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 68.

UTSTYR

  • Knutetau
  • Knuteplansjer
  • Langt tau
  • Andakten