Møtet består av to poster:

 • Post 1 - Biuvakk og leirplass
 • Post 2 - Kokeapparat
 • På posten gjennomgår lederen teori knyttet til temaene. Postene gjennomføres før speiderne skal gjennomføre praktiske øvelser.

Utstyr:

 • Presenning
 • Tau
 • Kokeapparat
 • Enkel mat (for eksempel posesuppe)
 • Gryter og kokeutstyr
   


Post 1 - Biuvakk og leirplass

Lederen går gjennom tips til leirplass og oppsett av gapahuk som biuvakk

Valg av leirplass:

For å få en god overnatting er det viktig å bruke litt tid på valg av leirplass. Hva som er viktigst vil variere noe med type tur og årstid, men her er en enkel sjekkliste som kan hjelpe: 

 • Plassering i terrenget. Det er ofte lurt å legge seg der det er flatt, eller på toppen av en bakke. Ligger man i en grop eller i en nedoverbakke kan det bli vått om det begynner å regne.
 • Underlag: Sjekk hvordan bakken er. Om det er mange steiner, røtter og groper kan det bli ubehagelig å ligge. Gress er mykt å ligge på, men kan bli vått om morgenen.
 • Trær: Om dere skal slå opp presenning er det fint å finne trær med passende avstand mellom seg, så man slipper å strekke presennigen altfor langt.
 • Vann: En god leirplass, spesielt om du skal være der over flere dager, bør ha tilgang på rent vann i nærheten.
 • Brann og ild: Dersom patruljen skal tenne bål eller bruke kokeaparat bør det finnes et trygt sted å gjøre dette i nærheten. Lag eventuelt en egen bålplass. Vurder også om det er tilgang på ved/brensel.

Gapahuk:

Man kan sette opp presenningen på mange måter. Her er noen av dem. En høy preesenning er praktisk da det gir god takhøyde, men dersom det er vind kan det bli kaldt, og presenningen blafrer. Pass på at presenningen heller slik at vann/ snø renner av.

TIPS! Kongler kan brukes for å få helning på en ellers flat presenning, og for å få forankring for å feste barduner.

 


 

Post 2 - Kokeapparat

Vis og demonstrer gruppens kokeapparater. La speiderne få prøve å sette sammen og få fyr på ett. Diskuter ulike typer kokeapparat og brenselstyper.

 • Rødsprit er enkelt å få fyr på og brenner alltid, men kan være farlig å bruke. Den største faren er at man prøver å fylle på mer i holderen før første ladning er slukket, og at man da antenner hele kannen. Bruk av rødsprit bør unngås.
 • Gass er det enkleste, letteste (vektmessig) og det mest effektive brenselet man kan bruke, men det koster mer enn andre alternativer. Ulempen med gass er at noen typer ikke ikke fungerer i kulden, og er derfor uegnet på vintertur.
 • Bensin er relativt enkelt å få tak i og rimelig, og det fungerer i alle temperaturer. Ulempen med bensin er at det må forvarmes, og soter mer enn for eksempel gass.

For mer informasjon om de ulike kokeapparattypene, brenselstyper og illustrasjoner les her. 

Sikkerhet med kokeapparat:

 • Finn et flatt sted, uten tørre planter i nærheten. Bruk gjerne et haikebrett eller stein/grus som underlag.
 • Pass på at kokeapparatet står støtt.
 • Sett opp vindskjerm ved behov.
 • Ha vannbøtte i nærheten.
 • Pass på at kokeapparatet er avkjølt før du bytter / fyller på med nytt brensel.

 

Illustrasjoner: Helene Moe Slinning
Foto: Lars Røraas

 

 


 

Pratisk del

La speiderne få i oppgave å finne et egnet leirsted, sette opp biuvakk med presenning og lage en enkel matrett på kokeapparatet (for eksempel en suppe). Gå gjennom alle leirstedene etterpå og gi tilbakemeldinger.