De tre første møtene er tre ferdig planlagte oppstartsmøter som gruppene kan gjennomføre i starten av høstsemestret hvert år. I aktivitetsbanken finnes møteforslagene på oppstartsmøtene lek, bål og natursti. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge.

Til oppstartsmøtene hører elleve kort som skal deles ut til speiderne. Fem av dem er grunnkort som kan deles ut på det første møtet, uavhengig av hvilket møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesifikt til møtene sånn at speiderne får med noe hjem som minner dem på hva de har gjort og lært på møtet. Hvert møte har to spesifikke kort som hører til møtet og som deles ut på avslutningen av speidermøtet.

Alle kortene finner du her og mer informasjon om hele konseptet finner du her. 

FØR MØTET

Les gjennom alle leker og sanger dere skal synge og leke på møtet så at du er sikker på at du kan dem og kan forklare dem godt nok for speiderne. Kortene som hører til dette møte har illustrasjoner av fire leker. Hvis du vil kan du be speiderne vise på kortene eller stemme med kortene hvilken lek de vil leke.

ÅPNING

Ønsk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Rull ut flagget og syng flaggsangen. (Særlig for stifinnere.)

ANDAKT

Oppdagere: Andakt Skapelsen. 1.Mosebok 1,1- 2,3
Denne andakten er hentet fra andakstboka for oppdagere og stifinnere s 6.
Stifinnere: Andakt Den lille bibel, Johannes 3,16
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 72.

AKTIVITET 1 - NAVNELEKER

Navnelek
Speiderne står eller sitter i ring.
En starter med å si navnet sitt til den som står til venstre for seg. ”Hei, jeg heter Anne hva heter du?” Hei Anne; jeg heter Per” Per snur seg til oppdageren på venstre side: "Hei, jeg heter Per. Hva heter du?”. Hei Per jeg heter Nina (snur seg til venstre) hva heter du? osv til alle har presentert seg for hverandre.
Vil man gjøre det vanskligere tar man med navnene til alle slik:
Du heter Anne, du heter Per, jeg heter Nina hva heter du? På den måten blir alle navnene på alle som har presentert seg ropt opp og et nytt navn lagt til hver gang. Lederen bør stå helt til slutt og må da huske alle navnene.

Navnelek med sleiv
Alle sitter i en ring. En sleiv eller noe annet sendes rundt og rundt.
Når lederen roper: «Strekk opp», skal den som har sleiven da strekke den opp i været og alle roper navnet hans/hennes.
Deretter sendes sleiven rundt igjen og slik fortsetter leken.

Navnelek med ball
Speiderne står i ring. Lederen kaster ballen til en av speiderne. De andre skal da straks rope navnet til den som har fått ballen.
Ballen kastes så tilbake til lederen som straks kaster ballen til en annen.
Speideren kan selvfølgelig også kaste ballen direkte til en annen speider, men ved at ballen går via lederen er man sikret at alle kommer til å få ballen i løpet av leken.
Hvis det er vanskelig for oppdagerne å fange en ball kan lederen gå rundt og peke på eller på en annen måte markere barna.

AKTIVITET 2 - LÆRE BÅTMANNSKNOP

Utstyr: Knutetau til å øve med, tau barna kan få med hjem

Det er lurt å ha tau av to forskjellige farger når dere lærer bort knuten. Da er det lett å se at det er den samme enden som ligge øverst hver gang.
Kan speiderne forskjell på høyre og venstre er dette også en kjekk huskeregel:
"Høyre over venstre og venstre over høyre".
Hvis dere vil ha forslag til aktivitetert i forbindelse med båtmannsknop kan dere se her. Her finner dere også forklaring på hvordan knuten skal knytes.

AKTIVITET 4 - SYNGE

Utstyr: Sangtekster til lederne

Boogie Boogie
Så tar vi høyre armen fram,
så tar vi høyre armen bak,
så tar vi høyre armen fram
og rister litt på den.
Og danser boogie, boogie
og snurrer oss i ring,
så er vi her igjen!

Å, boogie, boogie, boogie
å, boogie, boogie, boogie
å, boogie, boogie, boogie,
så er vi her igjen!

Laurentia
Refr.: Laurentia kjære Laurentia, når skal jeg treffe deg neste gang, Laurentia?

På mandag kjære Laurentia, da skal jeg treffe deg neste gang, Laurentia.

Refr.: På mandag, på tirsdag kjære Laurentia da skal jeg treffe deg neste gang Laurentia
         På mandag, på tirsdag, på onsdag osv

På tirsdag kjære Laurentia, da skal jeg treffe deg neste gang, laurentia.

AKTIVITET 5 - LEKE

Haien kommer
En speider er hai og står på et avgrenset område i midten av "havet".
De andre speiderne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne.
Lederen sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien.
Lederen roper plutselig "haien kommer" og da skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.

Rødt lys
Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand.
En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken.
Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys".
Den som klarer det, blir ny politikonstabel.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Hver gang velges en person til å telle.
Personen som står/teller lukker øynene. Alle de andre må holde på den som skal telle, i en som holder i den som skal telle, eller i den igjen.
Den som teller roper «Tyttebær» og begynner så å telle høyt, baklengs fra 15 til 0. Nå skal de andre deltakerne gjemme seg.
Den som har tellet har lov til å gå to skritt. Deretter skal den forsøke å se de andre deltakerne. Alle som blir sett av den som står er ute.
På nytt ropes det «Tyttebær» og den som står teller høyt, denne gangen fra 14 til 0. De som har gjemt seg skal da løpe bort til den som står, ta på hun/han og deretter løpe å gjemme seg.
Slik fortsetter leken til alle blir sett og er ute. Den som ble sett sist står neste gang.

Katt og mus
Barna deles inn i par. Alle parene unntatt et stiller seg i en stor ring eller hulter til bulter på et område. Parene skal stå bak hverandre eller ved siden av hverandre. Paret som ikke skal stå i ringen er katt og mus. Katten jager musen. Blir musen tatt, blir musen katt og katten mus. Musen blir fri når den stiller seg vak eller ved siden av et par. Da blir den ytterste i paret ny mus og må flykte katten og finne seg et nytt par å stille seg ved.

SPEIDERHILSEN

Utstyr: Ark til utdeling om dere ønsker å gjøre det. Dette finner du her.

Lær  speiderne speiderhilsen. Dette kan du lese om her. (Samme lenke som i linjen over.)

AVSLUTNING

Dere kan gjerne repetere flaggsangen før flagget rulles inn.
Rull inn flagget mens dere står rett.
Syng speiderbønnen og dele ut kortene som hører til dette møte. Fortell speiderne om hva dere skal gjøre på neste møte samt hvor og når neste møte er. 

Speiderbønn
Bokmål
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde Speiderlovens ord

Nynorsk
Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
kvar eg enn i verda vankar,
lat meg bli som sonen Din.
lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og so lyda lova vår.

Speiderhilsen
Barna får øve seg på å ta fingrene riktig og ha dem klare med armen ned langs siden:
Lederen gjør speiderhilsen og sier "Vær beredt"
Barna tar hånden opp til pannen og svarer: "Alltid beredt". 


Kortene som hører til dette møtet

     

Utstyr:
Kortene som skal deles ut.
Knutetau til å øve med
Hyssing så barna kan få med en ferdig knute hjem
Anbdaktsboka
Eventuelt ball og/eller sleiv til lekene