BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. Etter å ha deltatt på alle tre oppstartsmøtene har speiderne tatt aktivitetsmerket Jeg er beredt. 

OM DE TRE FØRSTE MØTENE

De tre første møtene er tre forhåndsplanlagte oppstartsmøter som dere kan gjennomføre i starten av høstsemesteret. Oppstartsmøte lek, oppstartsmøte bål og oppstartsmøte natursti er alle en del av De tre første møtene. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. 

Målet med de tre første møtene er å vise bredde av aktivitenene vi holder på med i speideren. Det er viktig at de første møtene til nye speidere svarer til forventningene. Derfor er det lurt å planlegge de tre første møtene ekstra godt. Møtene kan godt brukes hvert høstsemester. 

Til De tre første møtene er det elleve tilhørende kort som dere kan dele ut til speiderne. Fem av kortene er grunnkort som kan deles ut på det første møtet uavhengig av hvilket møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesielt til hvert av oppstartsmøtene sånn at speiderne får med seg noe hjem som kan minne dem om hva de har gjort og lært på møtet. Kortene kan bestilles fra Speiderbutikken.

Mer om De tre første møtene

FORBEREDELSER FØR MØTET

ÅPNING

Åpningsseremoni og navneopprop. Presenter eventuelle nye speidere. Rull ut flagget og syng flaggsangen.

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
   

AKTIVITET 1 - Navneleker

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Delta på minimum tre speidermøter.

Utstyr: Ballong

For å føle seg trygg i gruppa er det viktig å kjenne hverandre. Lek en navnelek og lær hverandres navn. Vi har foreslått Navnelek med ballong, men dere kan finne andre navneleker i aktivitetsbanken om dere ønsker det.

Navnelek med ballong 
 

AKTIVITET 2 - Båtmannsknop

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lær å knyte båtmannsknop.
   

Utstyr: Knutetau, helst i to ulike farger

Båtmannsknop er en nyttig knute som er enkel å lære. Knuten kan blant annet brukes på speiderskjerfet og til å knytte to tau med ulik størrelse sammen. Knuten holder godt og er lett å knytte opp. 

Båtmannsknop 
 

 

AKTIVITET 3 - Speidersanger

Utstyr: Aktiviteten krever ikke utstyr.

Det er mange speidersanger å velge mellom. Vi har foreslått Laurentsia, men dere kan finne andre sanger i aktivitetsbanken om dere ønsker det. 

Laurentsia 
 

AKTIVITET 4 - Lek

Utstyr: Aktiviteten krever ikke utstyr.

Det er menge leker å velge mellom. Vi har foreslått Haien kommer, men dere kan finne andre leker i aktivitetsbanken om dere ønsker det. 

Haien kommer 
 

AVSLUTNING OG ANDAKT

Les andakten Gud elsker oss og verden. 
Avslutt med speiderbønnen og speiderhilsen: Vær beredt - alltid beredt.

Del ut kortene som hører til dette møtet. Fortell speiderne hva dere skal gjøre på neste møte, hvor og når neste møte er. 

Speiderhilsen  Speiderbønnen  

Kortene som hører til dette møtet: Illustrasjoner over fire leker: Tyttebærleken (15 gjelder), katt og mus, haien kommer og rødt lys. Illustrasjon over hvordan knytte båtmannsknop. Teksten til et speiderrop og en speidersang: Oggi oggi og Ging gang goo-li. 

     

I dette møteforslaget jobber dere med disse punktene fra Speiderstigen:

 • Erfare gjennom lek og konkurranse både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
 • Kunne båtmannsknop og knyte egne skolisser.
 • Kjenne gruppas seremonier ved møtets start og slutt.
 • Kunne speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.