Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orienterer et kart med et kompass.
  • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:
 

  1. Kunne orientere kartet ved hjelp av et kompass.

  2. Finne målestokken på et kart og sammen regne ut hvor mye en cm påkartetblir i virkeligheten.

  3. Stifinnerne skal kunne vise på et kart hvordan man ser forskjellen på en bratt stigning og en slakere stigning.

 

Valgfrie krav:
 

  • Kunne de 8 himmelretningene (N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV)

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Kompass og kartkurs

Utstyr:  flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Tema: Speiderne lærer om kart og målestokk. Gå igjennom de ulike tegnene på kartet og hva disse betyr. Gå igjennom de ulike himmelretningene(N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV).

Utstyr: Kart(orienteringskart), kompass

 


 

Aktivitet 2
Del speiderne i grupper og del ut et kart (kan godt være kopiert, viktig at det er 1:10 000 (orienteringskart) til hver gruppe. Snakk om hva målestokk er, og forholdet mellom målestokk og virkelighet. 1 cm på kartet er det samme som 100m i virkeligheten (Flytte desimal to plasser frem).

 


 

Aktivitet 3
Kompass
Snakke om hvordan kompasset er bygd opp; Kompasshus og kurspil

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen