Orientering 2. møte finner dere her.

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Guds løfte til Abraham (1. Mosebok 12,1.3).
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orienterer et kart med et kompass.
  • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

Krav til aktivitetsmerket Orientering finner du her.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop.

Utstyr: Flagg, speiderloven

ANDAKT

Guds løfte til Abraham (1. Mosebok 12, 1-3)
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 100.

AKTIVITET 1 - KARTTEGN

Del ut orienteringskart til stifinnerne. Helst et til hver, eventuelt 2 og 2 sammen.
Orienteringskart selges ofte av de lokale orienteringsklubbene.
www.orientering.no kan dere finne deres klubb.

Gå igjennom de ulike tegnene på kartet og hva disse betyr.
Deretter ber dere stifinnerne finne en bygning, en myr, et vann osv.
Dere kan også dele ut arket med forklaring av karttegn til speiderne og be dem finne flest mulig og hake av etter hvert som de finner de forskjellige karttegnene.

Utstyr: Kart(orienteringskart), karttegnoversikt

AKTIVITET 2 - HIMMELRETNINGENE

Alle speiderne samles, helst ute, eventuelt midt i rommet.
Forklar at Nord er den veien Nesen peker, Vest er mot Venstre, Øst mot hØyre og Sør mot Stumpen.
Nordøst er mellom nord og øst, sørøst er mellom sør og øst, nordvest er mellom nord og vest og sørvest er mellom sør og vest.
Lederen roper ut en himmelretning og alle skal løpe den veien. Først ganske sakte, etter hvert som speiderne blir sikrere kan man rope fortere.

AKTIVITET 3- MÅLESTOKK

Ta frem kartet igjen. Forklar hva målestokk er. 1-10.000 betyr at 1 cm på kartet er 10.000 cm i virkeligheten. Omregnet betyr det at 1 cm på kartet er 100 meter i virkeligheten. Ta utgangspunkt i noe konkret på kartet, gjerne to steder speiderne kjenner til. Mål hvor langt det er, ved hjelp av skritt (f,eks fra parkeringen og opp til vannet), regn om til meter og la speiderne tenke ut om det kan være riktig.
Ta gjerne med en tommestokk eller flere slik at speiderne kan se hvor langt de må skritte for å skritte ca en meter.
Dere kan også lage en "øvelinje". Mål opp 10 eller 20 meter, la speiderne gå frem og tilbake til de blir kjent med hvor lange skritt de må ta for å skritte ca en meter. (Skritt en halv meter hvis det er små barn. Da kan de telle hver gang de setter høyre fot frem.)
La dem måle forskjellige steder og regn ut hvor mange meter det er mellom forskjellige punkter på kartet.

AKTIVITET 4 - REPETER HIMMELRETNINGENE

Bruk denne aktiviteten: Himmelretningene

Utsyr: Et ruteark og en penn/blyant pr speider. Oppgavearket.

AKTIVITET 5 - HØYDEKURVER

Ta en stor kålrot og del den i to slik at den helst blir litt skjev. Den skal forestille et fjell. Legg kålroten på bordet med den flate siden ned og skjær den opp i skiver. Kniven skal gå vannrett gjennom kåltoten.
Kålroten er altså fjellet og når du skjærer den i skiver gir det et bilde av kvotene. Du kan selvfølgelig bare tegne rundt også. På denne måten ser speiderne at der det er bratt vil kuttene ligge tett (sett rett ovenfra), mens der det er slakere vil det være større avstand mellom kuttene. Dette blir best synlig om du får til et skjevt "fjell" som ikke gir jevne kutt.
La speiderne lete på kartet etter slake og bratte "fjellsider". Hvis dere har andre kart enn orienteringskart  tilgjengelig kan dette være lettere å se på et vanlig turkart hvor det er store fjell og dalsider.

Utstyr: Kålrot, kniv

AVSLUTNING

Oppsummering av møtet.
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen.

UTSTYR