Enmer fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet.

 • Kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene.
 • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, til å finne en skatt på et kjent område.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:
Obligatorisk krav:

 1. Kunne de fire himmelretningene og vite hvordan man finner nord via et kompass.
 2. Kjenne til de forskjellige fargene på et kart og kjenne kartegnene sti, vei og bygning.
 3. Bli kjent med et turområde i sitt eget nærmiljø.

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Finne en skatt på et kjent område , ved hjelp av et kart.
 • Lage sitt eget kompass.
 • Bli kjent med ulike måter å orientere seg på ved hjelp av naturen

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Hvordan finne frem med og uten kompass.

 


 

Aktivitet 1
Gå en tur i nærområdet å finn ulike holdepunkt, eks: bygninger, veier, elver dere kan orientere dere etter. Det er viktig å finne ting som speiderne kan gjenkjenne på kartet de får utdelt senere.

Snakk om hvordan man kan orientere seg ved hjelp fra naturen:

 • Trærne har flere grener på sørsiden, de er også mer frodige.
 • Hvis man ser på en stubbe så er årringene bredere på sørsiden av treet.
 • Skal man orientere seg på fjellet er det gjerne mer reinmose på nordsiden av store stener.
 • Maurtuer ligger på sørsiden av stener, trær og andre ting som gir beskyttelse mot den kalde nordavinden.

 


 

Aktivitet 2
Del speiderne i grupper og del ut et kart (kan godt være printet, viktig at det er 1:25-30 eller 50.000) til hver gruppe. De får litt tid til å prøve å se om de kan kjenne seg igjen, og finne ulike bygninger i nærheten.

På forhånd: Printe ut kart til hver gruppe.

 


 

Aktivitet 3
Gruppene får utdelt ulike brikker. Her finner de både bilder av ulike kart tegnene og navn på hva de heter. Gruppene skal nå ved hjelp av å se på kartet kunne matche bilde og navn.

På forhånd: Forberede ark med bilder og navn på ulike karttegn.

 


 

Lek
Nord, Sør, Øst, Vest.
Dere finner ut hvor de forskjellige himmelretningene er via et kompass og merker opp et område som skal symbolisere hver av dem.
Alle speiderne stiller seg i midten og lederen roper den himmelretningen hun/han vil de skal løpe til. Speideren som løper feil retning eller kommer sist inn i det markerte område går i midten sammen med lederen.

Utstyr: Kompass

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderbønnen