Krav til aktivitetsmerket Orientering finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 
 

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Jesus er verdens lys, Johannes 8,12
Fra patruljeandaktsboka

AKTIVITET 1 - GÅ TUR OG BRUK ØYNENE

Gå en tur og let etter ulike holdepunkt: Bygninger, veier, elver og annet dere kan orientere dere etter.
Det er viktig å finne ting som speiderne kan gjenkjenne på kartet de får utdelt senere.
Snakk også om hvordan man kan orientere seg ved hjelp fra naturen og se om dere finner noen holdepunkter her.

 • Trærne har flere grener på sørsiden, de er også mer frodige.
 • Hvis man ser på en stubbe så er årringene bredere på sørsiden av treet.
 • Skal man orientere seg på fjellet er det gjerne mer reinmose på nordsiden av store stener.
 • Maurtuer ligger på sørsiden av stener, trær og andre ting som gir beskyttelse mot den kalde nordavinden.
   

AKTIVITET 2 - LÆR Å LESE KARTET

Utstyr: Et kart pr ca 2-4 speidere

Del speiderne i små grupper og del ut et o-kart over området til hver gruppe. O-kart kan du selv lage her.
Oppdagerne får litt tid til å prøve å se om de kan kjenne seg igjen, og finne bygninger, elver, stier eller vann i nærheten.

AKTIVITET 3 - LÆRE KARTTEGN

Utstyr: Karttegnbrikker

Gruppene får utdelt ulike brikker fra karttegnspillet. Bare bruk de enkleste brikkene til oppdagerne. Her finner de både bilder av ulike karttegn og navn på hva de heter. Gruppene skal nå ved hjelp av å se på kartet kunne matche bilde og navn.

LEK

Utstyr: Kompass
Nord, Sør, Øst, Vest.
Dere finner ut hvor de forskjellige himmelretningene er via et kompass og merker opp et område i hver retning.
Alle speiderne stiller seg i midten og lederen roper den himmelretningen de skal løpe. Speideren som løper feil retning eller kommer sist inn i det markerte område går i midten sammen med lederen.

AVSLUTNING

Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

 • Et kart pr ca 2-4 speidere
 • Karttegnbrikker
 • Kompass
   

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM MAN JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

 • Kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene.
 • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, til å finne en skatt på et kjent område.