Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie  Påske del 1. (Matteus 26, 6 - 26,13)
  • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
  • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
  • Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:

  1. Lære kryssurring
  2. Bygge en benk eller lignende av kryssurring

Valgfrie krav: (velg ett av disse)

  • Bygge to hinder til en hinderløype der dere bruker kryssurring
  • Bygg en A-bukk og gjennomfør en stafett

     

 


Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Del stifinnertroppen i antall grupper som dere er ledere. Hver gruppe får så utdelt litt tau og ark med fremgangsmåte for dobbel halvstikk, tømmerstikk og kryssurring. La speiderne prøve å samarbeide med å lage knutene på ulike redskaper i lokalet. La dem prøve alene en stund, før du veileder dem. Hjelp til underveis om det trengs.

Utstyr: Ark med fremgangsmåte for dobbel halvstikk, tømmerstikk og kryssurring.

 


 

Aktivitet 2
Ha stifinnerne fortsatt fordelt i grupper.
Hvis dere har mulighet for å begynne å bygge noe som dere kan jobbe videre med på neste møte så lager dere sidene til en liten gapahuk. Her trenger dere kryssurring. På neste møte lærer dere vinkelsurring og da kan dere legge på tverrstokkene og dekke med pressening. Dermed får dere et skydd for regnet som stifinnerne kan sitte under. Ikke lag det for stort, men gjør det slik at stifinnerne selv kan håndtere stokkene og at en patrulje kan sitte tett under der og beskytte seg mot regn/snø/sludd.

Utstyr: Tau, kniv, små raier eller store grener, presenning

 


 

Lek
Knutestafett – dobbel halvstikk og tømmerstikk
Del inn i 2-3 lag, ca 5 speidere på hvert lag. Still dem så på linje, med en voksen på motsatt side, denne er dommer. Speiderne skal så en og en fra hvert lag, løpe frem, knyte knuten, for så å få denne godkjent (lov å hjelpe til). Så løpe tilbake og veksle med neste. Når alle har gjort en knute fortsetter man med neste knute Første lag hvor alle har begge knutene godkjent vinner.

Utstyr: Tau, ark med fremgangsmåte

 


 

Andakt

Påske del 1, Matteus 26, 6-13
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 49
 

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet.

Be alle ta med kopp til neste gang om dere planlegger å lage å koke vann. (Se pioneringsmøte 2)
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen