Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk. (Siste del hvis dere legger det opp som en dagstur.)
   

______________________________________________________________________________________
 

Åpning:
Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen.
 Tema vann:
Hvis dette er det første møtet i semestert vann bør dere vise frem merket og introdusere temaet for barna.
Begynn med å dele speiderne i patruljer på ca 4-6 speidere. Hver patrulje får sitt stormkjøkken. Nå skal de smelte snø og få det til å koke. Pass på at de ikke tar alt for mye snø slik at det tar for lang tid. Fortell om vannets tre former, fast (is), flytende, (vann), gass (damp). (I noen grupper kan det også være mulig å fortelle at alle stoff har både fast, flytende og gassform, men ved forskjellig temperatur.) Har dere ikke tilgang på stormkjøkken kan dere bruke bål, men da flytter dere det til slutten av møtet.

 Tema refleks:
Snakk om refleks og viktigheten om bruk av refleks. Bilene ser deg på 10 sekunders avstand om du har refleks (som virker) og 2 sekunder om du er uten refleks.

Del barna i to lag og still dem opp med ca 50 meters mellomrom, gjerne litt gjemt bak busker el.l.. Det ene laget har lommelykter som de lyser på det andre. Lommelykten skal holdes nær øynene f. eks. ved nesen. Det går også fint med hodelykt. På denne måten ser barna kanskje at det er forskjell på god og dårlig refleks.
 Aktivitet:
Refleksløype.
Heng ut rundt 20 reflekser i et passende område. De kan henges helt tilfeldig eller som en rundløype.
6 av refleksene er merket med en post. Her er det postnummer, tegning av en perle i riktig farge og forklaring på hva perlen står for. Hver speider (eller gruppe av speidere) får et svarark de skal streke av på slik at dere kan se at de har vært innom postene. Se vedlegg.
 Aktivitet:
Speiderne samler seg rundt bålet, slapper av og får litt varm drikke. Denne kan de ha med selv, lederne kan ha med til alle eller dere kan koke vann på bålet.
Hvis dere holder på med semestermerket "Vann" kan dere legge vekt på å koke opp vann fra snø. Se at snøen blir til vann og til slutt begynner å koke. (Om dere ikke har gjort det tidligere i møtet.) Hvis det er kaldt nok (Ca minus 10 og kaldere) kan dere få vannet til å bli til is igjen. Se HER
 Andakt:
Dere finner vedlagt som ressurs et bibelord til hver perle. Disse kan dere lese opp eller dere kan lage små kort av dem. Kortene kan dere henge rundt på postene eller lage en egen løype med dem. Da setter dere kortene ut ved siden av en fakkel eller et telys i et glass. Det er fint om speiderne kan gå denne løypen uten lommelykt/hodelykt.
Tilslutt samles alle rundt bålet, eller noen fakler og synger speiderbønnen.
 Utsyr:

 • Stormkjøkken og gass eller rødsprit hvis dere skal gjøre denne aktiviteten
 • Ved og annet til bålet
 • Fyrstikker
 • Drikke?
 • Postene
 • Svarark
 • Blyanter
 • Bibelkortene
 • Fakler eller telys om dere skal lage "lyssporsti"