Krav til sertifiseringsordningen Grønn speidergruppe finner du her.

ÅPNING 

Åpningsseremoni, navneopprop.
I dag skal vi lære mer om hva det vil si å være en grønn speidergruppe. Hva tror dere det betyr å være en grønn speidergruppe? 

Speiderloven sier at; "En speider kjenner naturen og verner om den". I dag skal dere være med å planlegge hva vår gruppe skal gjøre for å verne om naturen på en god måte. 

ANDAKT

Jesus tar imot barna, Mark 10,13-16
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 26

AKTIVITET 1 - Klimaavtrykk

Utstyr: Ark og skrivesaker

I denne aktiviteten skal dere reflektere over hvilke avtrykk eller spor vi mennesker etterlater oss i naturen og hvordan vi påvirker klimaet. 

Alle speiderne skal lage ett avtrykk av hånden sin og ett avtrykk av foten sin. Inne i avtrykkene skal de skrive eller tegne. Foten representerer det som setter spor i naturen og på klimaet. Hånden representerer de tingene dere ønsker å gjøre for å ta vare på naturen og klimaet. 

Bruk avtrykkene for å snakke om hvordan vi mennesker påvirker naturen og hva vi kan gjøre for å verne om den.

AKTIVITET 2 - Tiltaksplakat

Utstyr: A3 ark, skrive- og malesaker, sakser, teip, lim

La speiderne være med å lage tiltaksplakater som kan henge i deres møtelokale. Tiltaksplakatene skal fortelle hva dere ønsker å gjøre for å verne om naturen. Dere kan bruke avtrykkene fra aktiviteten Klimaavtrykk til å lage plakater eller skrive, tegne og male nye. Heng opp plakatene dere har laget. 

AKTIVITET 3 - Miniaksjon

Denne aktiviteten kan dere tilpasse ut i fra hva dere jobber med i de andre aktivitetene. Det viktigste er å finne én ting dere har lyst til å begynne med allerede i dag, og gjennomfører en miniaksjon. Det kan være å lage insektshotell, lage frøkuler, oppsirkulering av gamle t-skjorter, gjennomføre en ryddedugnad utenfor møtelokalet eller lage til et kildesorteringssystem til møtelokalet som speiderne kan lage kildesorteringsplakater til. 

LEK - Fang karbondioksidet

Utstyr: Tau eller kritt til å merke opp område på bakken

Tegn opp eller bruk tau til å lage en sirkel på bakken. Denne symboliserer atmosfæren. Speiderne skal være CO2-molekyler som svirrer rundt i atmosfærer. Velg én som skal være et tre. Når leken starter skal treet prøve å fange CO2-molekylene. Det er ikke lov til å bevege seg utenfor området / atmosfæren. Blir man tatt blir man til et tre, og skal være med å fange de andre CO2-molekylene. Leken fortsetter til alle er tatt. 

Snakk med speiderne når leken er ferdig:
Ble det lettere å fange CO2 når de var mange trær?
Hva har det å si for mengden CO2-utslipp når det felles så mange trær i verden? (Avskogning)
Hva kan speiderne gjøre for å redusere sitt eget CO2-utslipp? (Dusje kortere, kjøpe mindre, bruke gjenbruksnett i stedet for plastposer, bruke kollektivtrafikk når det er mulig, kildesortere avfall....)

AVSLUTNING

Oppsummer det dere har snakket om i møtet. Bruk gjerne tegningene fra klimaavtrykk-aktiviteten og tiltaksplakatene til å oppsummere. 

Avslutning med speiderbønn. 

UTSTYR

  • Ark (A4 og A3)
  • Skrive- og malesaker
  • Sakser
  • Teip
  • Lim
  • Utstyr til å gjennomføre miniaksjon - se utstyrsliste i aktivitetsforslagene
  • Tau eller kritt til å merke opp område på bakken