Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie  Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matteus 22, 37-40
 • Kjenner en stifinner historien om minst en helgen, og har vært med i en samtale om hvilken rolle helgener/forbilder kan ha for oss.
 • Har en stifinner erfart å delta i kreative framstilling av bibelfortellinger eller lignende
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne legenden om St. Georg.
 2. Delta i markering av St. Georgs dagen og vite når den er.
 3. Kunne speiderløftet og valgspråket.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Lage pil og bue.
 • Være med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
 • Gjøre en god gjerning.
 • Dramatisere historien om St. Georg.
 • Kjenne speiderloven og være med på samtale om betydningen av denne.
 • Være kreativ og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale, plastelina etc.
 • Delta i leken ridderturnering. (To og to speidere går sammen. Det lages en bane med en midtlinje. En speider er ridder og sitter på ryggen til den andre speideren som er hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre ned fra hesten eller klarer å trekke den andre trekke hesten og ridderen over midtlinjen har vunnet).

 


 

Åpning

Flaggutrulling
Opprop

Les legenden om St.Georg

 


 

Aktivitet 1

Speiderne dramatiserer legenden om St. Georg.
Del gjerne stifinnerne i patruljer å la dem få 10 minutter til å øve
Deretter fremfører de for hverandre

 


 

Aktivitet 2

Speiderløftetet og Speiderloven kan være en hjelp til å huske på de riktige tingene. Da kan vi gjøre som St. Georg og kjempe mot det onde med det gode. Snakk LITT om hva løftet og loven betyr. Gjennomfør aktivitetene som et postløp (rundløype hvor en patrulje starter på hver post):

 • Post 1: Pusle speiderløftet (se nederst)
 • Post 2: Speiderhilsen. (Hva symboliserer fingrene, skriv ut arket med hånden på og la speiderne skrive selv eller gi dem en bunke lapper med forskjellige forslag og så må de velge det rette.)
 • Post 3: Pusle speiderloven (se nederst)
 • Post 4: Valgspråk. Aktiviteten finner dere HER
  Ikke alle stifinnere er like flinke til å gjøre speiderhilsen rett. På denne posten bør det være en leder som først forklarer hva valgspråket betyr og deretter ser at alle kan gjøre hilsen riktig.

 


 

Aktivitet 3

Lag en drage av dorullkjerner og papirbiter. Se nedenfor.

Utstyr: Dorullkjerner, farget silkepapir, sakser, limstifter

 


 

Andakt

Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matteus 22, 37-40
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 92

 

 


 

Avslutning

Rulle inn flagget
Speiderbønn
Vær beredt - alltid beredt