BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte.

FORBEREDELSER FØR MØTET

 • Se krav til aktivitetsmerket Vennskap. Bytt eller legg til aktiviteter om dere heller ønsker å fullføre noen av de andre merkekravene. 
 • Finn fram nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står under hver akivitet. 
   

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop.
Les andakten En speider er en god venn. 

AKTIVITET 1 - Hvorfor er venner viktige?

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Snakk sammen om hvorfor det er viktig med venner.
   

Utstyr: aktiviteten krever ikke utstyr

Still dere i en ring og snakk sammen om hvorfor venner er viktige før dere gjennomfører aktiviteten Vennskapsvirvel. 

Vennskapsvirvel 
 

AKTIVITET 2 - Tegn en god venn

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lag en plakat med egenskapene dere mener en god venn skal ha.
   

Utstyr: store ark, tegnesaker

Vi snakker ofte om gode venner, men hva kjennetegner egentlig en god venn? Bli oppmerksomme på egenskapene gode venner ofte har. 

Tegn en god venn 
 

 

AKTIVITET 3 - Lag trivselsregler

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Snakk sammen om hvordan dere vil ha det i speidergruppa.
   

Utstyr: ark, skrivesaker, plakater, tusj og/eller malesaker

Har dere allerede trviselsregler, kan dere ta dem fram og snakke om dem. Er dere fortsatt enige i reglene eller bør dere endre på noe?

Lag trivselsregler 
 

AKTIVITET 4 - Stiv heks

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lek en lek sammen.
   

Utstyr: et egnet område å leke på

Dere kan selv velge hvilken lek dere vil leke. Vi har foreslått stiv heks med komplimenter. Denne aktiviteten skal bidra til å bygge samhold i gruppa. Det finnes mange aktivitetsforslag i aktivitetsbanken.

Stiv heks med komplimenter 
 

 

AKTIVITET 5 - Ta med en venn

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Ta med en venn på et speidermøte.
   

Utstyr: aktiviteten krever ikke utstyr

Oppfordre speiderne til å ta med en venn på neste speidermøte. Hent gjerne inspirasjon fra møteforslaget Åpen møte når dere planlegger neste møte. 

Møteforslag: Åpent møte 
 

 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt

I dette møteforslaget jobber dere med disse punktene fra Speiderstigen:

 • Kunne speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk utenat, og kjenne innholdet i speiderloven, delta i samtale om speiderlovens betydning.
 • Erfare gjennom lek og konkurranse både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
 • Erfare å delta i demokratiske avgjørelser i gruppa.