Norsk påmelding

Den norske påmeldingen går til JOTA-JOTI-komiteen og gir det oss oversikt over hvor mange grupper og speidere som deltar på årets arrangement. I tillegg brukes påmeldingen til å sende ut viktig informasjon om årets JOTA-JOTI og for å kartlegge alle norske arrangementer og hovedstasjoner.  

Påmelding innen 1. september - norsk JOTA-JOTI (åpner i mars 2024)


Internasjonal påmelding

Den internasjonale påmeldingen gjøres på WOSM sin nettside om JOTA-JOTI og brukes for å få tilgang til det internasjonale programmet for arrangementet.

Påmelding - internasjonal JOTA-JOTI (åpner våren 2024)
 


Husk: Hvis dere skal delta på et lokalt arrangement som også krever påmelding, kommer dette i tillegg til den nasjonale og internasjonale påmeldingen. Det kan også være lurt å melde seg på minst ett informasjonsmøte i forkant av JOTA-JOTI. Les mer om informasjonsmøtene vi tilbyr.

Har du eller speidergruppen noen spørsmål til påmeldingen? Vi har samlet de vanligste spørsmålene og svarene i fanen under.