Hovedhus

Medlemmer

Ikke-medlemmer

Grunnleie helg (må leie to døgn)

3000,-

3850,-

Grunnleie døgn i uka / hverdag (minste leieperiode inkludert renhold er to døgn)

900,-

1400,-

I tillegg betales døgnpris per person  ukedag/helg

20,-/30,-

35,-/40,-

Gamlestua

 
Grunnleie helg (to døgn) 700,- 900,-
Grunnleie døgn i uka /hverdag (minste leieperiode er to døgn. Renhold er ikke inkludert.) 300,- 400,-

Begge bygg

   

Grunnleie helg (må leie to døgn)

 3300,-

 4350,-

Grunnleie døgn i uka /hverdag (minste leieperiode inkludert renhold er to døgn) 3300,- 4350,-

I tillegg betales døgnpris pr person

ukedag/helg for hovedhus

20/30 35/40
Kanoleie    
Per kano per døgn 60,- 80,-
Overnatting utendørs     
Gapahuk, eget telt 15 25

Pris etter nærmere avtale:

  • Utendørs leir med bruk av leirplass, bålplass samt vann/utedo, men ikke bygninger
  • Større leirer hvor både teltplass og bygninger brukes. 
  • Arrangementer utover tre døgn
  • Ved samtidig utføring av dugnadsoppgaver etter forutgående avtale med Nordtangenkomiteen.

Avbestillingsgebyr og annet

  • Ved avbestilling senere enn 8 uker før leiedato belastes 50 % av grunnleien.
  • Ved avbestilling senere enn 4 uker før leiedato belastes grunnleien fullt ut.
  • Stedet skal ryddes etter bruk. I leiepapirene ligger egen sjekkliste. Manglende opprydning eller annet som trenger særlig oppfølging faktureres leietaker med kr 500 pr påbegynt time.  
  • Uhell kan skje. Det er viktig at dette rapporteres umiddelbart til forbundskontoret. 
  • Skade/skriblerier som oppdages men som ikke er rapportert, vil som hovedregel faktureres siste leietaker.
  • Det er ikke ønskelig med biltrafikk ned til Nordtangen. Parkering skjer ved parkeringsplassen ved innkjørselen eller rett før brua. Kun strengt nødvendig  varetransport kjører helt ned. Alle deltakere skal leveres/hentes på parkeringsplassen oppe ved veien.