Rutetidene passer godt for helgeturen. Se rutetidene her

Adresse:
Horgenmoen 86, 2750 Gran (Hadeland).
Se kart hos Vegvesenet. 
Det er cirka 2 kilometer å gå fra Gran sentrum langs lokalvei. Veien er opplyst med gatelys og har bred veiskulder/fortau. Til Gran går det mange tog og busser.

Tog:
Nordtangen har eget stopp på Gjøvikbanen. Stoppet heter Nordtangen og ligger nord for Gran stasjon og sør for Jaren. Man må avtale togstopp med NSB Gruppereiser på forhånd (gruppereiser@nsb.no/815 00 888). Togstopp kan bestilles også for regionstog, men er da dyrere (500,- mot 250,- for lokaltog). Togstopp må normalt bestilles minst en uke før reisen finner sted. Er tilgjengelig for grupper fra 10 til 40 personer. Snakk også med konduktøren på toget, og spør hvor i toget dere skal sitte (perrongen er kort).

Buss: 
For bussruter fra/til Oslo og Gardermoen sjekk En-tur.no.  Nærmeste busstopp heter Nordtangen.

Bil:
Vi har stor parkeringsplass (også for busser) ved riksvei 4. Herfra er det ca 200 meter å gå. Nyttetransport er mulig helt fram til døra. Busser kan ikke kjøre ned. Unngå unødvendig kjøring. Unngå kjøring på gresset. Biler parkeres på parkeringsplassen ved riksveien, ikke på leirområdet. Veien er låst med bom. Nøkkel lånes fra forbundskontoret. 

Det tar ca 40 min å kjøre privatbil fra Gardermoen.

Sykkel:
Selvfølgelig, hvis du vil. Det er 7 mil fra Oslo.