Avstander i astronomien måles i lysår. Ett lysår er så langt lyset beveger seg på ett år. Lyset har en hastighet på omtrent 300 000km/sek. Ett lysår er ca 9 460 730 472 580 km.

Grunnen til at avstander i astronomien måles i lysår er fordi avstandene i verdensrommet er så store at det blir vanskelig og uforståelig å snakke om dem i kilometer. 

Det er 384 390 km fra jorda til månen. På denne avstanden bruker lyset ca 1,3 sekunder.
Hvis vi skulle kjøre med bil til månen, dag og natt i 100 km i timen ville vi brukt 5 måneder og en uke.
Det tilsvarer også ca 10 ganger rundt ekvator.

Rundt ekvator er det 40 076  km og lyset ville gå ca 7,5 gang rundt ekvator på ett sekund.