Avstander i astronomien måles i lysår. Ett lysår er så langt lyset beveger seg på ett år. Lyset har en hastighet på omtrent 300 000km/sek. Ett lysår er ca 9 460 730 472 580 km.

Grunnen til at avstander i astronomien måles i lysår er fordi avstandene i verdensrommet er så store at det blir vanskelig og uforståelig å snakke om dem i kilometer.