Et barometer er et instrument som til en viss grad kan varsle vær ved å måle vekten av luften. Grunnen til at et barometer kan si noe om været er at det er en viss sammenheng mellom lufttrykk og vær. Høytrykk gir høy sannsynlighet for opphold og fint vær, lavtrykk gir høy sannsynlighet for nedbør og vind.

Et barometer gir ikke nøyaktig værvarsel og det finnes unntak der høytrykk gir dårlig vær og lavtrykk gir fint vær.

Ved mindre avanserte barometre må avlesningen justeres for høyde over havet da dette har innvirkning på lufttrykket, og for temperatur da denne har innvirkning på væsken vi leser av. Mer moderne barometre tar høyde for dette og justerer dette for oss.