LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du en bevegelsessangen Beaver song.  Bevegelsene gjøres ut i fra de ulike stegene i tellingen. 

 

 

Tekst 

Beaver 1, bever all, let us do the beaver call! (Telefontegn)
Tshtshtsh 
Beaver 2, beaver 3, let us climb the beaver tree! (Klatre)
Tshtshtsh
Beaver 4, beaver 5, let us do the beaver dive! (Stupe/dykke)
Tshtshtsh
Beaver 6, beaver 7, let us go to beaver heaven! (Klatre)
Tshtshtsh
Beaver 8, beaver 9, STOP, it’s beaver time!
Tshtshtsh