Brennmanet

Brennmaneter er planktoniske. Det betyr at de ikke kan svømme mot havstrømmer, men havner der strømmen fører dem. Når de svømmer gjør de det for å regulere dybden de er på i havet. 

Brennmaneter er rovdyr. De spiser det meste av det de fanger i tentaklene sine, og liker best krepsdyr, små fisk, fiskeyngel og andre maneter. Vi ser oftere brennmaneter om sommeren enn om vinteren fordi det er mest tilgjengelig mat om sommeren. 

Beskytter småfisk

På brenntrådene til manetene sitter det nesleceller, tett i tett. De inneholder lammende gift som kan drepe byttedyr som plankton og fiskelarver. Mange havdyr er redde for brennmaneter på grunn av giften i neslecellene, men noen små fisker tåler giften og kan gjemme seg under brennmaneten. Når større fisker og havdyr holder seg unna brennmanetene er de små fiskene trygge. 

Brennmaneter i Norge

I havet rundt Norge finnes det røde og blå brennmaneter. De blå brennmanetene liker litt varmere vann enn de røde og er derfor vanligst å se langs kysten av Sør-Norge. Glassmaneten er også en blålig manet, men den brenner ikke mennesker. Du kan kjenne den igjen på de fire tydelige ringene i midten av maneten. Ringene er formeringsorganet til glassmaneten. 

Hvis du kommer borti brenntrådene til manetene kan de svi kraftig. Hvis det skjer, kan du skylle det brente stedet med saltvann. Ikke gni på området, det kan gjøre det værre. Det er vanligvis ikke farlig å bli brent, men noen kan oppleve en kraftig allergisk reaksjon. Da bør de kontakte lege. I varmere strøk finnes det også noen maneter som er så giftige at de kan være dødelige for mennesker.