Fiskeknop brukes til å skjøte to tau av ulik størrelse. Pass på at knutene kommer riktig vei på hverandre. Knuten kalles også fiskestikk, engelsk knute eller engelsk fiskeknop.

For å vise speiderne hvor bra denne knuten er til å knyte sammen to typer ulikt tau er det viktig at dere har det når dere øver.

Knuten er lett å lære og lett å knyte.

Dobbel fiskeknop
Kalles også dobbelt engelsk knop eller dobbelt engelsk fiskeknop. Den brukes til å skjøte to glatte liner, for eksempel fiskesnøre av nylon. Brukes også til å skjøte to klatretau.