Det norske flagget:
Symbolikk:

Flagget er rødt i bunn med et kors av hvitt og blått. Korset symboliserer kristendommen. Fargekombinasjonen rød, hvit og blå ble brukt av flere frie land, som USA og Frankrike, og symboliserer på denne måten ønsket om frihet. Fargene er også hentet fra flaggene til både Danmark og Sverige som Norge har vært i union med.

Historikk:
Den eldste kjente formen for norsk flagg kommer fra 1318 og er riksvåpenets løve på rød bunn. På 16- og 1700-tallet ble Danmarks flagg ofte brukt. Etter atskillelsen fra Danmark ble dette flagget brukt med den norske løven innfeldt i i øverste venstre felt. Dette ble brukt frem til 1821 da Frederick Meltzer tegnet flagget slik det ser ut i dag. Under unionen med Sverige ble dette brukt med et unionsmerke, også kjent som sildesalaten, i øverste venstre felt. Ved unionsoppløsningen i 1905 ble merket tatt ut av flagget, og siden den gang er flagget brukt slik vi kjenner det i dag.

Det samiske flagget:
Symbolikk:

Flagget inneholder striper av de samiske fargene, rødt, blått, gult og grønt, samt en sirkel av rødt og blått. Rødt representerer solen, blått månen og grønt og gult naturen og dyrene i den samiske kulturen. Sirkelen representerer, i tillegg til solen og månen, runebommen. Runebommen er samenes tromme som tilhørte sjamanen, eller noaiden i gammel samisk religion. Plasseringen av linjene og sirkelen, litt mot venstre, vekker assosiasjoner til de korsene på andre nordiske flagg. Flere urfolk har et symbol for solen eller månen i sine flagg, dette var også medvirkende til at flagget ser ut slik det gjør i dag. 

Samiske flaggdager:
6. februar: Samenes nasjonaldag
2. mars: Sametinget i Finland ble åpnet i 1996
25. mars: Maria budskapsdag
24. juni: St. Hans
9. august: FNs internasjonale dag for urbefolkninger
15. august: Dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986
18. august: Samerådet ble stiftet i 1956
26. august: Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993, innført i 1996
9. oktober: Det første sametinget i Norge ble åpnet i 1989
9. november: Sameparlamentet i Finland ble opprettet i 1973

Historie:
Flagget man gjerne kaller det første sameflagget hadde et rødt felt til venstre, og et noe større blått felt til høyre, atskilt av en gul stripe, inspirert av mønstre og farger fra tradisjonell samisk design. I 1977 foreslo Synnøve Persen mønsteret til bruk som flagg under Alta-aksjonene, og det ble etter hvert kjent som samenes uoffisielle flagg. I 1980 ble det avholdt en konkurranse for å komme frem til et felles flagg for alle samer. Den samiske kunstneren Astrid Båhl leverte et forslag på flagget slik vi kjenner det i dag, og på den 13. nordiske samekonferansen som ble avholdt i 1986 ble det enstemmig flertall for dette forslaget.

Her finner du flagg du kan skrive ut og fargelegge.