Det norske og det samiske flagget

Det norske flagget

Det norske flagget består av en rød bunn med et blått kors. Rundt det blå korset er en hvit stripe. Den røde, hvite og blå fargen har tidligere blitt brukt av flere frie land som USA og Frankrike, og symboliserer på denne måten et ønske om frihet. Den røde og den hvite fargen finnes også i det danske flagget, og den blå fargen finnes i det svenske flagget, begge er land Norge har vært i union med. Korset symboliserer kristendommen.

Det norske flaggets historie

Den eldste kjente formen for norsk flagg er et kongeflagg med riksvåpenets løve på rød bakgrunn fra 1318. På 1600- og 1700-tallet ble det mer vanlig å bruke det danske flagget som vi kjenner det i dag. Etter atskillelsen fra Danmark ble fortsatte vi å bruke det danske flagget, men med den norske løven i venstre felt. Det flagget ble brukt frem til 1821 da Frederick Meltzer tegnet det norske flagget som det ser ut i dag. 

Da Norge var i union med Sverige ble det norske flagget brukt, men med et unionsmerke, også kjent som sildesalaten, i øverste venstre felt. Ved unionsoppløsningen i 1905 ble unionsmerket tatt ut av flagget, og siden da har det norske flagget blitt brukt som vi kjenner det i dag.

Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samer, uansett hvilket land de bor i, og det er preget av tradisjonelt samisk design. Flagget består av fargene rød, blå, grønn og gul. Det er farger som er vanlige i tradisjonelle samiske klær. Fargene danner vertikale striper i ulik bredde. I tillegg danner den røde og den blå fargen en sirkel over alle de fire fargestripene. 

Sirkelen på flagget symboliserer samisk samhold, sola og månen. Den røde delen symboliserer sola, og den blå delen symboliserer månen, som er viktige i den samiske kulturen. Sirkelen kan også symbolisere en runebomme, en tromme som tilhørte snoaiden i gammel samisk religion. 

Det samiske flaggets historie

Det første samiske flagget ligner på det flagget som er nå, men det hadde ikke den grønne stripa eller sirkelen i midten. Flagget ble mye brukt under Alta-kampen, og ble kjent som samefolkets uoffisielle flagg. 

På 1980-tallet holdt Nordisk sameråd en komkurranse for å komme frem til et felles, internasjonalt samisk flagg. Flagget som ble kåret til det offisielle samiske flagget ble laget av kunstnerens Astrid Båhl. Flagget ble enstemmig vedtatt som samenes offisielle flagg på den 13. nordiske samkonferansen i 1986.

Norske flaggdager

 • 1. januar: Første nyttårsdag
 • 21. januar: Prinsesse Ingrid Alexandras førdselsdag
 • 6. februar: Samefolkets dag
 • 21. februar: Kong Haralds fødselsdag
 • 1. mai: Offentlig høytidsdag
 • 8. mai: Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai: Grunnlovsdagen
 • 7. juni: Unionsoppløsningen i 1905
 • 4. juli: Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli: Kronprons Haakon Magnus' fødselsdag
 • 29. juli: Olsok
 • 19. august: Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 • 25. desember: Første juledag
   

Samiske flaggdager

 • 6. februar: Samenes nasjonaldag
 • 2. mars: Sametinget i Finland ble åpnet i 1996
 • 25. mars: Maria budskapsdag
 • 24. juni: St. Hans
 • 9. august: FNs internasjonale dag for urbefolkninger
 • 15. august: Dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986
 • 18. august: Samerådet ble stiftet i 1956
 • 26. august: Sametinget i Sverige ble opprettet i 1992, innført i 1996
 • 9. oktober: Det første sametinget i Norge ble åpnet i 1989
 • 9. november: Sameparlamentet i Finland ble opprettet i 1973