Fossil

Et fossil er bevarte rester eller spor etter organismer som levde for lenge siden. Vitenskapen om forhistorisk liv, planter og dyrearter kalles paleontologi og en forsker innenfor dette kalles en paleontolog. Det er paleontologer som forsker på og leter etter fossiler.

Hvordan blir fossiler laget?

Fossiler kan lages på mange måter. Den vanligste måten er ved forsteininger. Når et dyr døde for lenge siden ble det liggende og havnet inni steinmasser. Etter hvert som tiden gikk råtnet dyret bort, men på grunn av steinmassene rundt ble det værende et hulrom der hvor dyret lå. Noen ganger blir hulrommet bevart til noen finner det, andre ganger fylles det opp av et annet stoff som da får formen som dyret en gang hadde. Paleontologer kan da enten finne dette hulrommet eller fyllet.

Dyr kan også være bevart akkurat sånn det var da det døde. Dette kan skje i isbreer og permafrost, i rav og i myr. Der kan man finne hele dyret, beinrester og DNA hvis man er ekstra heldige. Noen forskere har funnet en mammutbaby i isen og lurer på om de kan bruke den for å lage en ny mammut!

Illustrasjon av fossiler.

Illustrasjon av fossiler.

Illustrasjon av fossiler.

Fossiler kan vise oss hvordan visse dyr så ut og gi oss informasjon om hvordan jorda var på deres tid. I Norge er det lite fossiler, men i Nordsjøen utenfor Norge og på Svalbard finnes det flere av dem. 

Forslag til aktivitet

Illustrer hvordan fossiler blir laget ved hjelp av plastelina og dyrefigurer. 

Slik gjør du

  1. Finn fram en eller flere dyrefigurer.
  2. Press plastelina rundt figuren.
  3. Plukk vekk figuren. Hvordan ser plastelinaen ut nå? Figuren og plastelinaen har laget avtrykk på samme måte som dyr og planter som døde for lenge siden har laget avtrykk i steinmassene rundt seg. 

 

UTSTYR

  • Plastelina
  • Dyrefigurer i plast