Obligatoriske krav:

 1. Lage en steinsamling med minst fem forskjellige typer stein og vite navnet på bergartene.
 2. Vite hvor du kan finne geologiske fenomener som morener, jettegryter, isbre, isskuring, elveslette, forkastninger, grustak med mer.
 3. Gå på tur til minst et slikt sted og bli kjent med årsaken til at dette oppsto her.
 4. Vite hvordan landskapet er blitt formet der du bor og hvilke bergarter som finnes der (den/ de vanligste).
 5. Vite hva en fossil er og vite hvordan de ble til.
 6. Vite hva som er forskjellen på grunnfjell, dypbergarter, vulkansk stein og sedimentære bergarter. Finne et eksemplar av hver.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Lage en tidslinje hvor dere legger inn hva som skjedde geologisk på hjemstedet eller i Norge.
 • Kunne sammenhengen mellom geologi og Norges oljeeventyr.
 • Dra på tur og observer minst tre geologiske fenomener.
 • Finne stein dere kan bruke til primitiv båltenning (flint-stål, kvarts stål).
 • Dra på fossiljakt.
 • Finne rombeporfyr og finne ut hvor denne steinen finnes ellers i verden. Finne ut hva den består av.
 • Finne ut hvorfor det dannes grotter i fjell og besøk en grotte (sjekk at det er sikkert).
 • Dra på fjelltur, topptur og se hvilke bergarter dere finner. Hvordan ser fjellet ut? Hva slags vegetasjon er det på forskjellige berggrunn?
 • Finne ut hvilke mineraler granitt, gneis og gabbro består av?

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.