En galakse er et system av stjerner, gass, støv og mørk materie som holdes sammen av tyngdekrefter. De inneholder et sted mellom noen få millioner til flere billioner stjerner og varierer i størrelse fra et par tusen til flere hundre tusen lysår i diameter.

Galakser sorteres i typer i hovedsak etter hvordan de ser ut. Det finnes tre hovedtyper gallakser: Spiralgalakser, elliptiske galakser og irregulære galakser.

Spiralgalakser er flate og ser ut som en spiral med lange "armer" som slynger seg rundt galaksen. Melkeveien, som er den galaksen vårt solsystem ligger i er en spiralgalakse.

Elliptiske galakser har form som er ellipse, eller et egg. 

Irregulære galakser har ingen tydelig form og kan se svært forskjellige ut.

Avstander i verdensrommet er store. Galaksen som ligger nærmest vår egen heter Andromedagalaksen og ligger omtrent 2,5 millioner lysår unna.  

En gasståke er en fellesbetegnelse på lysende diffuse tåker, planetariske rester og lysende gassrester etter supernovaer.