En maur gikk til elven for å drikke, men falt ut i vannet. En due syntes synd på mauren og forbarmet seg over den. Den kastet en liten gren ut i elven slik at mauren kunne klatre opp på denne og inn på stranden. 

Senere så mauren en jeger med gevær som siktet på duen. Duen hadde ikke oppdaget jegeren. Mauren bet jegeren kraftig i foten slik at han skrek. Duen oppdaget jegeren og fløy sin vei. 

Slik reddet duen maurens liv og mauren duens liv.

Moral: De store kan hjelpe de små og de små kan hjelpe de store.