Økonomi handler om penger som kommer inn og penger som går ut. Det høres kanskje greit ut, men det kan være utfordrende å føle at man har god oversikt. Derfor er det lurt å sette opp et budsjett før man skal kjøpe inn til et bakemøte, juleverksted eller patruljens haik. Ved å sette opp et budsjett er det lettere å ha oversikt over hva aktiviteten kommer til å koste dere, og man unngår å bli overrasket når man står i butikken! Her kan dere lære hvordan å sette opp et enkelt budsjett.

SLIK GJØR DU

 1. Lag et skjema med linjer og kolonner. Dette kan tegnes på papir eller enkelt lages digitalt. Se mal under ressurser på denne siden. Du kan sette opp budsjettet sånn du selv vil, det viktigste er at det er oversiktlig. 
 2. Start med inntekter. Inntektene er pengene som kommer inn på kontoen. Som privatperson er dette gjerne lønn fra jobben eller studielån. Som patrulje kan det være at dere har samlet inn penger, fått penger fra en støtteordning eller fått penger fra gruppen som dere kan bruke til møter og turer. 
 3. Dersom dere ikke ennå har inntekter, men har blitt bedt om å levere et budsjett for å be om inntekt, lar dere inntektslinjen stå tom. 
 4. Lag en linje for hver inntekt. I bunn av skjemaet plusser du sammen alle inntektene. 
 5. Gå videre til utgifter. Utgiftene er pengene som skal ut av konto, altså pengene dere skal bruke. Det kan for eksempel være; ingrediensene dere skal kjøpe til bakemøtet, utstyr til juleverkstedet eller felles mat til haiken. 
 6. Det kan det være lurt å lage kategorier, så det ikke blir så mange rader. Dersom budsjettet er for en tur kan for eksempel én av kategoriene være; "mat og drikke". Legg sammen hvor mye dere tror dere kommer til å bruke på mat og drikke totalt i løpet av hele turen. 
 7. Lag en linje for hver kategori med utgifter. I bunnen av skjemaet plusser du sammen alle utgiftene. 
 8. Under radene med inntekter og utgifter setter dere opp BALANSE. Balanse er hvordan inntektene og utgiftene henger sammen. Har dere nok inntekt til å dekke utgiftene? 
 9. Ta tallet for alle inntektene minus summen for alle utgiftene (for eksempel 400 kr - 400 kr = 0 kr). 
 10. Dersom balansen er lik 0 betyr det at budsjettet er i balanse.
 11. Dersom tallet er mer enn 0 betyr det at dere vil ha mer penger igjen etter at dere har betalt alle utgiftene.
 12. Dersom taller er mindre enn 0 (minus) betyr det har dere vil ha for lite penger til å betale alle utgiftene. Dersom det er tilfelle må dere enten kutte ut noe i budsjettet eller prøve å skaffe mer inntekter.


Foto: Svein Olav Ekvik