Japansk vinkelsurring har samme bruksområde og prinsipp som vanlig vinkelsurring: Brukes for å surre sammen raier i 90 graders vinkel og jobber seg rundt vinkelen. Begynn midt på tauet, og avslutt med båtmannsknop rundt surringen.

Filippinsk kryssurring har samme bruksområde og prinsipp som vanlig kryssurring: Brukes for å surre sammen raier som ikke er i 90 graders vinkel og jobber seg på kryss og tvers av vinkelen. Her også begynner man midt på tauet og avslutter med båtmannsknop.

Se vedlagt illustrasjon for fremgangsmåte på surringene. Illustrasjonen er hentet fra "Speiderboka" utgitt av Norsk Speidergutt-forbund (1976).

Utstyr


  • Raier (stokker)
  • Sisal
  • Kniv