Kart

Et kart er en grafisk framstilling av landskapet. Sammen med kompass er kart den viktigste måten å orienter seg i naturen på.

Det finnes i mange ulike varianter alt etter hva det skal brukes til. Noen ting går likevel stort sett igjen, for eksempel målestokk, høydekurver og ulike karttegn. 

Målestokk

Et kart er en forminsket tegning av et utsnitt av jordoverflaten. Målestokken forteller oss noe om hvor mye kartet er forminsket. Med en liten målestokk er kartet forminsket mye, og vi ser få deltaljer på kartet. Verdenskart har en svært liten målestokk og nesten ingen detaljer er med. Et kart med stor målestokk har mange deltajer. Kart med stor målestokk er mest nyttige når vi går på tur eller driver med orientering. 

Målestokken vises som et forholdstall. Et orienteringskart har ofte målestokk i 1:10 000 eller større. Det betyr at 1cm på kartet er 10 000 cm i terrenget. 10 000 cm er det samme som 100 meter. 

Høydekurver

En høydekurve er en linje på kartet som passerer punkter på samme høydenivå i terrenget. Disse kurvene gir oss informasjon om hvordan terrenget er formet, altså hvor vi finner daler, høydedrag, stup og flater. Når høydekurvene ligger tett på kartet er det bratt i terrenget. Jo lenger kurvene er fra hverandre, jo flatere er det. Hvis kurvene ser ut som en U eller en V illustrerer de en dal eller en høyderygg. Lukkede kurver - sirkler - viser at det er snakk om en topp. 

Ekvidistansen forteller oss hvor stor høydeforskjell det er mellom høydekurvene. Det vil variere fra kart til kart. Dersom ekvidistansen er 5 meter betyr det at det er 5 meter i høydeforskjell mellom to høydekurver. 

Farger og karttegn

Kartet består av ulike farger og med forskjellige karttegn. Fargene og tegnene illustrerer forskjellige ting i terrenget.

De fleste kartene bruker farger som kan minne om dem vi finner ute i naturen. Skogen er grønn, åkeren er gul som modent korn og vann er blått. Svarte tegn er vanligvis stier, hus og annet som mennesker har laget, men det kan også være skrenter, stup og store steiner. Hviss er høyfjell. Rødt eller brunt er store veier, merkede turstier og turisthytter. 

Ofte finner du en oversikt over hva alle karttegnene betyr på siden till eller på baksiden av kartet. 


 

Det er lurt å trene på å lese kart og å bruke kompass før dere skal ut på tur. Dere finner mange kjekke kartaktiviteter i aktivitetsbanken

Foto: Erik Bloch