På orienteringskart vil man ofte se svarte eller brune krokete linjer over hele kartet. Disse kalles høydekurver og forteller oss om høydeforskjeller i terrenget. En høydekurve er tegnet over områder som ligger like høyt over havet. Avstanden mellom to høydekurver viser den loddrette avstanden mellom disse. Tette høydekurver indikere da bratte områder. Høydekurver med mer avstand indikerer slakere områder. Om høydekurvene er lukket indikerer dette en topp i terrenget. Ofte er hver femte høydekurve markert med en litt tykkere linje. Disse kalles tellekurver og skal gjøre det enklere å lese høydeforskjeller på kartet.

Ekvidistanse forteller oss om høydeforskjellen mellom to høydekurver. Ekvidistansen følger ofte målestokken på kartet og er skrevet inn på samme sted som du finner dette. Ekvidistansen på orienteringskart med målestokk 1:10 000 er vanligvis 5 meter som betyr at den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver er 5 meter.