Symboler 

Rundt oss er det mange symboler. Du har kanskje sett den røde og den grønne mannen som viser om det er trygt å gå over veien eller ikke? Andre vanlige symboler er merkene som viser hvordan vi skal kildesortere forskjellig emballasje, og symbolet for handikapparkering. 

Et symbol er en ting eller et tegn som viser til noe annet enn det egentlig er. Symboler blir ofte brukt til å uttrykke ting som kan være vanskelig å si med ord eller få ord. Det er mange forskjellige symboler i kristendommen, og her får du vite hva noen av dem betyr. 

Korset

I kristendommen er korset det mest brukte og det sterkeste symbolet, og du har ganske sikkert sett det før. Korset finnes blant annet i kirker, i smykker, i kunst, som klistermerker, som dekorasjon på biler og som tatoveringer. En del kirker er til og med formet som et kors. Korset er et symbol på frelse, og det minner oss om at Jesus døde for oss, at han seiret over døden og at han stod opp igjen for oss. 

Korset er bare ett av mange symboler i kristendommen. I Bibelen kan vi blant annet lese om Gud som setter regnbuen på himmelen som et tegn på pakten mellom han og hver eneste levende skaptning. Pakten er at det aldri mer skal komme storflom og ødelegge hele jorda. Du kan lese mer om regnbuen og pakten i Første Mosebok kapittel 9.

Fisken

De første kristne ble forfulgt. For dem var fisken et viktig symbol. Nå de kristne tegnet fisken i sanden, kunne de signalisere til andre at de var kristne. Da kunne andre kristne kjenne igjen tegnet og forstå at begge var kristne.

Det kan kanskje høres rart ut at de kristne brukte en fisk til å vise hva de trodde på, men det er ikke tilfeldig. Det greske ordet for fisk er Ikthys, eller på gresk ΙΧΘΥΣ, det samme som forkortelsen av “Iisoús Chrístos, Theoú chyiós, sóter”. På norsk betyr det "Jesus Kristus, Guds sønn, frelser".


 

Kristusmonogram

Kristus-monogrammet ser ut som en X og en P som er lagt oppå hverandre. På gresk er dette tegnene for K (chi) og R (ro), og danner de to første bokstavene i navnet Kristus. De greske bokstavene alfa og omega, ses ofte sammen med Kristus-monogrammet. De er den første og siste bokstaven i det greske alfabetet og minner om at Kristus er begynnelsen og slutten.

Trekant og hånd

Trekanten er et symbol på treenigheten, og minner oss om at kristendommen tror på én Gud. Vi i KFUK-KFUM-speiderne har en trekant i logoen vår. De tre hjørnene i logoen skal symbolisere at mennesker består av ånd, sjel og legeme, mens de tre sidene symboliserer treenigheten Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. 

Øyet og hånden er de eldste og mest vanlige symbolene på Gud. De forteller oss at Gud alltid ser oss og er hos oss. Hans hånd rekkes til oss for å være nær, hjelpe og veilede oss.

Symboler på Jesus

Jesus blir ofte sammenlignet med en gjeter. Jesus passer på oss på samme måte som gjetere passer på flokken sin. Løven og lammet kan også være et tegn på Jesus. 

Due og ild

Da Jesus ble døpt viste Den Hellige Ånd seg som en due. Ild kan være et symbol for Guds nærvær. Da Moses førte Israelsfolket gjennomørkenen, gikk Gud hver natt foran dem som en ildsøyle. Gud viste seg også for Moses i form av en brennende busk.

På den første pinsedagen kom Den Hellige Ånd og satte seg som ildtunger på apostlenes hoder. Både duen og ild kan være symbol på Den Hellige Ånd. Duen er sammen med korset de eneste kristne symbolene som brukes i alle kristne kirker.


 

Andre ting

 • Bibelen blir også kalt Guds ord. Alt som er skrevet i Bibelen regnes for å være gitt til oss av Gud.
 • Kirka er Guds hus hvor vi samles for å møte Gud og den kristne menighet.
 • Kirkeklokkene kaller oss til kirken. Det ringes også 3 x 3 slag når gudstjenesten er slutt.
 • Alter er navnet på bordet som står foran i kirka.
 • Prekestolen er der presten står når hen snakker til menigheten. Alle kan se presten og presten ser alle.
 • Orgelet er det store pianolignende instrumentet som organisten spiller på i kirka. Før gudstjenesten spilles preludium og etter gudstjenesten spilles postludoum. Det er ofte orgelmusikk når menigheten synger salmer.
 • Døpefonten er der barna, og noen ganger voksne, blir døpt. Der får de vann over hodet og blir tegnet med korsets tegn.
 • Oblat er det som blir delt ut når presten eller nattverdsverten sier "Dette er Jesu Legeme" eller "Kristi kropp, gitt for deg" under nattverden.
 • Kirkevin blir helt i et stort beger og blir av og til fordelt i små beger. Under nattverden sier presten eller nattverdsverten «Dette er Jesu blod» eller «Kristi blod, utøst for deg» når hend deler ut kirkevin.
 • I kristendommen er 7 det symbolske tallet for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3, pluss 4 som representerer den skapte verden. I de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, finner vi tallet 7. 7 skapelsesdager, 7 lysestaker, 7 menigheter og 7-armet lysestake. I bibelsk sammenheng står 7 for det fullkomne!
   

Spill

Spillbrettene som ligger under ressurser kan brukes til å spille lotto eller memory med, avhengig av om du klipper opp alle delene eller ikke. Hvis du har mulighet til å laminere brikkene, vil de bare lenger. Ved å sette sammen brikker med tekst og bilde, kan de også brukes som et dominospill. Dere kan også bruke kortene til en stafett. Hvis du har mulighet til å avtale med en som jobber i kirka, er det fint å få en omvisning hvor dere kan se om dere finner de tingene dere har lært om. 
 

UTSTYR

 • Spillbrett og spillbrikker til de spillene dere vil spille. 
 • Eventuelt avtale med noen som jobber i kirka.