HVORDAN SKAL VI LAGE EN LEIRKIRKE?

Vi ønsker å ha en leirkirke for å lage:

 • Et annerledesrom i leiren.
 • Et sted for samtale om tro og liv.
 • Et sted for tidebønner.
 • En hvileplass for ledere.
 • En stasjoner med utfordringer og handlinger for små og store.
   

Leirkirken bør ligge midt i torget, slik at det er lett å komme innom for et besøk. Kirken kan gjerne være et stort telt med plass til å arrangere gudstjeneste og konserter. Kirken kan deles i flere rom; samtalerom, oppgavestasjoner og alterparti. Stoff eller teltvegger kan brukes som romdelere. 

Kirken bør være åpen så ofte som mulig og bemannes med vakter. Ansvarsområder for vaktene kan være:

 • Ta godt imot alle og prate med de som har lyst.
 • Tilby en kopp kaffe / te.
 • Forklare de ulike stasjonene.
 • Passe på at det er en rolig atmosfære.
 • Se til at det er orden og ryddig på stasjonene.
 • Tenne lys hvis man kommer først.
 • Blåse ut lys hvis når man går sist.
   

UTSTYR

 • Bord og stoler
 • Sofa
 • Lystenningssted
 • Alter
 • Lapper til bønn
 • Pledd
 • Kaffe / te
 • Rolig musikk
 • Bibel