Lysår

I astronomien måler vi avstand i astronomien. Et lysår er like langt som lyset beveger seg på ett år. Lyset har en hastighet på omtrent 300 000 kilometer i sekundet. Et lysår er omtrent 9 460 730 472 580 kilometer.

Vi måler avstander i verdensrommet i lysår fordi avstandene er så store at det ikke gir mening å snakke om kilometer eller mil. Det er for eksempel 384 390 kilometer fra jorden til månen. Lyset bruker omtrent 1,3 sekunder på denne avstanden. Hvis vi skulle kjøre bil til månen, dag og natt i 100 kilometer i timen, ville vi brukt 5 måneder og en uke. 

Avstanden fra månen til jorden er omtrent det samme som ti ganger rundt ekvator. En runde rundt ekvator er 40 076 kilometer. På ett sekund ville lyset ha gått syv og en halv gang rundt ekvator.