På hvert ark er det 3 tekster.

  • Paragraf fra speiderloven.
  • Bibelvers.
  • Noe å tenke over.

Speiderne kan gå sammen i små grupper og diskutere hvert sitt ark. Etterpå kan de "fremføre" dette for hverandre.

Arkene kan (lamineres), henges opp og brukes som poster i en lyssporløype. Tenn en fakkel eller et telys i et glass og sett det ved hver post. Da blir dette en fin kveldsavslutning.
Etter hvert samles alle rundt bålet eller rundt noen fakler og det avsluttes med en kveldssalme og/eller en passenede leirbålssang, tapto og speiderbønn.