Denne brukes blant annet til å lage en bukk til bro.

  1. Knytt tømmerstikk rundt den ene raia.
  2. Surr 7/8 omganger løst ved siden av hverandre rundt begge raiene.
  3. Lage en tofoting: Ta noen strammeomganger mellom stokkene.
    Skjøte to raier: Gjør punkt 2 stramt, og gjøres uten strammeomganger.
  4. Fest med dobbelt halvstikk på den ene raia.

Husk: "En pen surring er en stram surring".

UTSTYR

  • Raier (stokker)
  • Sissal
  • Kniv