Rundsurring


Denne brukes blant annet til å lage en bukk til bro.

Knytt halvstikk rundt den ene stokken

Knytt syv - åtte omganger løst ved siden av hverandre rundt stokkene samtidig og ta så noen omganger mellom stokkene.

Fest med halvstikk på den stokken du ikke begynte på.

Skal du skjøte to stokker, brukes denne surringen, men uten strammetørn mellom stokkene. 

Utstyr


  • Stokker/raier
  • Sissal
  • Kniv