På TRÅKK og andre patruljehaiker skal sikkerheten stå i fokus. Patruljen må på forhånd tenke igjennom egne sikkerhetsrutiner, og hva dere evt. skal gjøre dersom et uhell skjer.

Sikkerhet før turen:

 • Sørg for å innhente opplysninger om området dere skal gå i.
 • Gi foreldre og troppsleder god informasjon før turen om hvor dere skal, hvem som er ansvarlig leder, hvor lenge dere blir borte osv.
 • Når ruten planlegges – tenk nødløsninger. Er det mulig å korte ned ruta hvis dårlig vær eller spesielle situasjoner skulle oppstå?
 • Informasjon til speiderne skal være klar og tydelig. Hva skal de f.eks gjøre hvis det oppstår vanskeligheter? Hva skal dere gjøre om dere komme bort fra hverandre? 
 • Tenk over og snakk sammen i patruljen om hvordan dere skal være mot hverandre. Snakk om frykt, utestenging og mobbing.
 • Mobiltelefon: Ta den med, men husk at det ikke alltid er dekning, så ikke lov foreldre og ledere at dere skal ringe underveis. Det kan skape unødvendige leteaksjoner.
 • Husk førstehjelpsutstyr og sjekk innholdet

En ulykke har skjedd: 

 • Sikre den skadede og få vedkommende i sikkerhet.
 • Sikre resten av patruljen og få dem i sikkerhet.
 • Har dere behov for hjelp? Ring 113 eller 112.
 • Yt livsnødvendig førstehjelp som dere kan.
 • Varsle troppsleder som varsler foreldre/gruppeleder og kretsleder.
 • Hold sammen og vurdér om det beste er å bli på ulykkesstedet eller å gå til befolket område. 

Leteaksjon – noen er savnet:

 • Hvor ble personen sist sett? Gå raskt gjennom dette med alle.
 • Forsøk å avgrense området hvor speideren er savnet. 
 • Dersom dere går tilbake for å lete, gå alltid to og to. Hold kontakt med de andre som leter.
 • Ring troppsleder og bli enige om hva dere skal gjøre. 

Ha alltid med en lapp der dere har skrevet ned telefonnummer til troppsleder eller hjemmeleder og nødnumrene.