SIKKERHET VED VANNET GENERELT

Skal dere på tur i nærheten av vannet er det viktig at dere samler speiderne og informerer om farene ved å falle i vannet. Lag klare regler for hvor nærme vannet speiderne kan oppholde seg og hvor de har lov å gå/ikke gå i forhold til terenget.

Lag en plan for hvem som passer på hvem slik at dere raskt oppdager om noen er blitt borte fra gruppen.

Hvis speiderne skal oppholde seg og drive aktiviteter på eller ved dypt vann skal alle bruke redningsvest eller flytevest.

I heftet "Trygg og sikker speiding" som du finner på nettsidene våre kan du lese om sikkerhet ved padling og andre vannaktiviteter.

SIKKERHET VED BADING

Alle har ansvar for egen sikkerhet, men minst en person fra gruppa, gjerne to, må være ansvarlig badevakt under badingen.

I KFUK-KFUM-speidernes sikkerhetshefte «Trygg og sikker speiding» står det følgende om bading:

  • Enhetsleder er ansvarlig for sikkerheten ved bading.
  •  Hver badevakt skal ikke ha ansvar for mer enn ti badende speidere av gangen.
  • Det skal utnevnes en ansvarlig badesjef ved hver bading. Den som er badevakt, bør ha gjennomført utendørs livredningsprøve og skal minimum kunne svømme 200 meter og kunne hjerte-lunge-redning (HLR).
  • Speiderne bør ha et spesielt ansvar for å holde øye med hverandre.

Bruk for eksempel buddysystemet, der to og to personer har ansvaret for hverandre og hele tiden skal ha kontakt.
Det anbefales at alle speidere innhenter samtykke fra foreldrene til bading i forkant av en tur/leir.

LEK/KONKURRANSE

Vedlegget kan klippes opp og det er om å gjøre å finne de delene som hører sammen. Det kan også settes strek mellom delene som hører sammen.

 

UTSTYR

  • Oppgaveark og blyant et sett pr lag eller pr speider eller
  • Oppgaveark klippet opp, ett sett pr lag eller pr speider