Slukkingsmetoder

Det finnes flere ulike metoder å slukke brann på. Ikke alle metodene er egnet til alle typer branner. Under finner du listet opp noen av slukkemetodene som finnes, og hvilke branner de kan slukke. Det er lurt å gjøre seg kjent med branntrekanten for å få en bedre forståelse for hvordan brann og brannslukking foregår. Her finner du en aktivitet som er knyttet til branntrekanten og brannslukking.

Husbrannslange

Vann er et effektivt slukkemiddel i de fleste branner, for eksempel brann i tre, stoff og papir. Det kan også bukes til å slukke brann i det elektriske alegget hjemme. Hvis du har en husbrannslange har du ubegrenset tilgang på vann. Det betyr at du kan slukke så lenge det er nødvendig. Husbrannslangen er også enkel å bruke. Husk at du alltid skal rette strålen mot bunnen av flammen, det er der det faktisk brenner. 

Du må IKKE bruke vann til å slukke brann i gryter eller panner med frityr, olje eller fett. Det gjør at flammene blusser opp og sette fyr på ting i nærheten. Her kan du se en video av hva som skjer når du prøver å slukke frityr med vann. 

Ulike typer brannslukkingsapparat

Det finnes i hovedsak to ulike typer brannslukkingsapparat - pulver og skum. Hvilke branner apparatet egner seg til å slukke står på apparatet. Problemet er at de tømmes fort, i løpet av 10-20 sekunder. De kan være tunge å løfte for barn og eldre mennesker. 

Forskjell på skum- pg pulverapparat
En skumslukker inneholder vannbasert skum som både kveler og kjøler ned brannen. Skumslukkere må lagres frostfritt for å beholde slukkeegenskapene. Dette er viktig å huske på hvis du har brannslukkingsapparat på hytta, i bilen eller andre steder hvor det kan bli frost.

Pulverapparater inneholder et fint pulver. Dette legger seg over flammene og kveler dem. Pulverslukkere tåler frost uten å bli ødelagt og du trenger ikke treffe like presist på flammen som med et skumapparat.

Det er valgfritt hvilken type apparat som skal være tilgjengelig fordi skum- og pulverapparat er likestilte som slukkeutstyr.

Andre 'brannslukkingsapparat'
Det finnes også slukkesprayer eller andre små produkter som selges som «brannslukningsapparat». Disse blir ikke testet på samme måte som de store røde skum- og pulverapparatene. Du kan derfor ikke være sikker på hvilke slukkeegenskaper produktet har. 
 

Brannteppe

Brannteppe er et billig, enkelt og effektivt slukkemiddel mot små branner. Det kan være lurt å ha ett eller flere branntepper tilgjengelig på for eksempel kjøkkenet fordi det er godt egnet til å kvele flammer i gryter og frityr. Branntepper er også effektive til å slukke branner i klær og hår. 

Hvis du må rømme gjennom flammene kan det være fint å pakke seg inn i et brannteppe for å beskytte seg mot flammene og varmen. Hvis du ikke har et brannteppe kan du bruke et ullteppe fordi ull har en brannhemmende egenskap. Hvis du skal bruke et annet teppe må du være sikker på at det er av ull og ikke for eksempel fleece, fordi andre materialer tar lett fyr og kan smelte seg fast. 

Frityrslukker

Hvis du bruker frityrkoker ofte, bør du skappe et eget brannslukkeapparat som er laget spesielt for å slukke branner i frityr og oljer. Disse apparatene er merket med bokstavene A og F. Du kan også slukke brann i kjele ved å legge et lokk over kjelen og hindre at det kommer mer oksygen til. 

Merking av slukkeutstyr

Disse bokstavene står på de ulike slukkeutstyrene og sier noe om hvilke branner de er egnet til å slukke:

Klasse A - Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B - Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C - Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Klasse D - Mot brann i metaller (lite brukt)
Klasse F - Mot brann i matoljer

Her kan du se en informasjonsfilm fra NorskBrannvern, om brannslukking og ulike typer brannslukkingsapparat.